Skrb za zdrav življenjski slog v našem vrtcu

Avtor prispevka : Ksenija Kolar, objavljeno 04.09.2019 13:24:57
KATEGORIJA:
Zdravje in dobro počutje
KLJUČNE BESEDE:
Zdravje in dobro počutje, Vrtec, Gibanje, Odnosi, Dobra praksa, Vzgoja
POVZETEK:

Skrb za zdravje vključuje več vidikov: zdravo prehranjevanje, gibanje, skrb za osebno higieno, počitek, dobre medsebojne odnose, pozitivna naravnanost, stik z naravo. Vrsto let se trudimo, da otrokom v vrtcu privzgajamo navade za zdrav življenjski slog.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

1.UVOD

Zdravje je temeljna pravica vsakega posameznika in vpliva na kakovost življenja. Skrb za zdravje postaja tudi skrb družbe, ne samo posameznika (Devjak in Devjak, 2013).

Temelji zdravja in zdravega načina življenja se oblikujejo v otroštvu in imajo dolgoročne posledice za poznejše življenje (Lahe, 2011).

Prve izkušnje na področju skrbi za zdravje otrok pridobi  v družini. Z vstopom v  vrtec se oblikujejo navade, ki so ključnega pomena pri pridobivanju vrednot zdravega življenjskega sloga otroka.  Vsebine v vrtcu pozitivno vplivajo k vzgoji in učenju otroka.

 Otroci spoznavajo pomen zdravega prehranjevanja, gibanja, osebne higiene, dobrih medsebojnih odnosov ter stika z naravo.

Naš vrtec je od leta 2012 vključen  v projekt Zdravje v vrtcu. Zaposlene nagovarja k skrbi za zdrav življenjski slog zaposlenih, otrok, da sodelujemo s starši  in zunanjimi sodelavci.  Začne se z uvajanjem majhnih sprememb na ravni celega vrtca, ki  jih iz leta v leto nadgrajujemo.


 

      2. NAMEN AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA OTROK


-       Razvijanje zdravih in kulturnih prehranjevalnih navad, poskušanje raznovrstne hrane.

-       Pravilno in dosledno umivanje rok, osebna higiena na stranišču.

-       Samostojnost pri oblačenju, hranjenju, uporabi stranišča.

-       Skrb za ustrezno ustno higieno in higieno zob.

-       Pitje nesladkanega čaja, vode.

-       Vsakodnevno izvajanje gibalnih aktivnosti znotraj in na prostem, spoznavanje pozitivnih učinkov gibanja za zdravje in počutje.

-       Počitek in spanje.

-       Praznovanje rojstnih dni na zdrav način.

-       Razvijanje pristnega stika z naravo (vrtiček, čutna pot, gozd).

-       Spoznavanje naravoslovnih vsebin.

-       Seznanitev otrok z zgradbo človekovega telesa (Jaz in moje telo).

-       Spoznavanje pomena čistega okolja za počutje in zdravje, skrb za čisto okolje.

-       Vključenost aktivnega sodelovanja s starši in lokalno skupnostjo.

-       Odgovorno prevzemanje posledic svojih odločitev.

-       Ozaveščanje za lastno varnost in varnost drugih.


Pri izvajanju aktivnosti nam pomagajo dodatne spodbude projektov:

- Zdravje v vrtcu.

- Varno s soncem.

- Mali sonček.

- Zobni alarm.


      3. ZDRAVE PREHRANJEVALNE NAVADE

Pravilna prehrana je za otrokovo zdravje velikega pomena, saj je namenjena telesnemu in duševnemu razvoju. Prehranske izkušnje v tem obdobju so pokazatelj načina prehranjevanja v odrasli dobi.

Naloga vrtca je, da zagotavlja varno, raznovrstno, uravnoteženo in kolikor je možno, lokalno pridelano in ekološko hrano.

 

DEJAVNOSTI:

-       Priprava mizic za obroke.

-       Umivanje rok pred obroki.

-       Dežurna otroka – razdeljevanje prtičkov in kruha.

-       Uporaba jedilnega pribora (glede na starost otrok).

-       Samopostrežno razdeljevanje hrane (odvisno od starosti otrok).

-       Kulturno vedenje pri obrokih.

-       Pospravljanje po obroku, čiščenje odpadne hrane (privzgoja  odnosa do hrane).

-       Umivanje rok in ust.

-       Čiščenje mizic z mokro krpo.

-       Pomen zajtrka, sadje kot obrok dneva (sadna malica), navajanje na pitje vode in nesladkanega čaja (škodljivost sladkorja v napitkih), tradicionalni slovenski zajtrk – uživanje lokalno pridelanih živil, samostojna priprava obrokov: bučni namaz, bučni kruh, domači piškoti, medenjaki, bezgov sok, jagode iz vrta, obisk vaške pekarne – peka domačega kruha, vitaminski napitek, zeliščni čaj, medeni napitek, zdravi bonboni…

-       Ogled lutkovnega filma OSTAL BOM ZDRAV (projekt Zdravje v vrtcu).

             

      4. GIBALNO – ŠPORTNE AKTIVNOSTI

»Otrok naj ima vsak dan možnost za gibanje, zlasti na prostem. Tako si pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevni  gibalni dejavnosti, ki optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju«(Kroflič idr, 2001).

 

 DEJAVNOSTI:

-       Vsakodnevno jutranje razgibavanje z/brez rekvizitov

-       Gibalne minutke

-       Vadbene ure (šolska telovadnica/na prostem)

-       Sprehodi v okolici vrtca

-       Pohodi v vseh letnih časih

-       Veselje na snegu

-       Tradicionalni Dan prijateljstva

-       Športna značka Mali sonček

-       Igre z žogo, poligoni, kolesarski dan

-       Družinski pohod, kolesarjenje (Medgeneracijsko srečanje)

-       Zanimiva košarka (KK Ljutomer)

-       Dan športa (ŠIC v Ljutomeru)

-       Cicibaniada

-       Vrtec v naravi (dom Tisa/Zarja na Pohorju, Zavod Marianum Veržej)

-       Športne igre v vrtcu Cezanjevci

-       Zaključna prireditev Mali sonček (vrtec Ljutomer)

-       Plavalni tečaj v kopališču Bioterme

-       Judo vrtec (JK Ljutomer)

-       Plesni tečaj (Plesna šola Urška Pomurje)

·        

5. SKRB ZA USTREZNO OSEBNO IN USTNO HIGIENO

Z vstopom otroka v vrtec starši in vzgojitelji želimo, da bi bili otroci zdravi.  Poleg zdrave prehrane in gibanja je skrb za osebno higieno pomemben dejavnik zdravja, saj lažje preprečimo marsikatero okužbo ali nalezljivo bolezen.

 

DEJAVNOSTI :

-       Temeljito umivanje rok z milom.

-       Skrb za umite roke pred in po obrokih, po uporabi sanitarij, po vsakem umazanem delu, po brisanju nosu.

-       Uporaba papirnatih brisač za enkratno uporabo.

-       Pesmica o umivanju rok.

-       Ogled lutkovnega filma Čiste roke za zdrave otroke (projekt Zdravje v vrtcu).

-       Projekt »ZOBNI ALARM« - zobna asistentka otroke seznani  s pomenom in skrbjo za zdravo in pravilno ustno higieno (nagrada: diploma in nahrbtnik).

-       Obisk šolskega zobozdravnika večkrat letno.

·        

      6. USTVARJANJE POZITIVNE KLIME V SKUPINI

Pozitivna klima in dobri odnosi na relaciji otrok- otrok in vzgojitelj - otrok so ključnega pomena ustvarjanja dinamike skupine. 

 

DEJAVNOSTI:

-       Jutranji pozdrav s pesmijo (Pozdrav dnevu/vremenu).

-       Pogovor o počutju.

-       Čustva in mi.

-       Prebiranje zgodbic na temo: veselje, žalost, strah, jeza, ponos.

-       Negovanje dobrih medsebojnih odnosov – uporaba vljudnostnih izrazov in lepih besed: prosim, hvala, izvoli, oprosti.

-       Objemi, lepe misli.

-       Vnašanje humorja.

·       

7. ČAS ZA SPROSTITEV IN ZABAVO

-       Pet minut smeha za zdravje (predvajanje videosmešnic otrokom, pogovor o počutju).

-       Socialne igre.

-       Sprostitvene igre.

-       Vizualizacije.

-       Masaže za otroke.

-       Mandale za otroke.

-       Delavnica joge za otroke (Joga s Tatjano).

-       Oblikovanju gline/das mase.

-       Barvna terapija.

-       Mokaste umetnine.

-       Ples (umirjena/dinamična glasba).

-       Beli dan.

-       Sprostite se, zadihajte in začutite skupaj z otrokom –  oblika pogovorne ure za starše in otrok.

·  

           8. POČITEK IN SPANJE

Otroci so različni med seboj,  tudi potreba po počitku in spanju. Pomembno je, da je prehod od dejavnosti v vrtcu do kosila in počitka postopen, brez naglice, brez hitenja s pripravljanjem ležalnikov. Vzgojitelji poskrbimo, da je priprava na počitek, počitek in spanje v vrtcu nekaj prijetnega.

 

DEJAVNOSTI:

-       Priprava ležalnikov skupaj z otroci.

-       Predvajanje umirjene glasbe.

-       Zatemnitev prostora.

-       Umirjeno in tiho branje pravljic tik ob otrocih.

-       Stik z nemirnimi otroci.

-       Počitek, spanje.


      9. NARAVOSLOVNE VSEBINE V VRTCU IN STIK Z NARAVO

Vsebine iz področja naravoslovja v predšolski dobi učinkovito prispevajo k učenju in vzgoji. Otroška radovednost se udejanja z opazovanjem in poskušanjem, hkrati privzgajamo vrednote, spoštovanje zemlje, odgovornost in skrb za rastline ter spoštljiv in odgovoren odnos do hrane, ki jo sami posejejo, vzgojijo in uporabijo v prehrani.

 

DEJAVNOSTI:

-       Od semena do krožnika (sejanje kreše, fižola).

-       Priprava skutnega namaza s krešo, dodajanje juham.

-       Mini vrtiček v igralnici (solata).

-       Čutna pot.

-       Permakulturni  vrt.

-       Podjetje Cornus (zasaditev vrta z zelišči).

-       Zaklad gozdne deklice.

-       Od kod si deževnik?

·

     10. ZDRAVO PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

V vrtcu že več let praznujemo rojstne dneve otrok na zdrav način, brez sladkarij. Otroci si pripravijo sadni krožnik, sadno solato, sadna nabodala. Darilca smo na željo otrok obdržali. Slavljenec podari vsakemu otroku balonček. Otroci se tega dneva  veselijo, saj poleg praznovanja  plešemo, se zabavamo, fotografiramo, se učimo izrekati voščila, se igramo razne igre, se imamo fino.

 

         11. ZAKLJUČEK

Vrtec povezuje  institucionalno vzgojo in družino v skrbi za zdravje predšolskih otrok. Otroke v tej smeri vzgajamo, da bodo vedeli ceniti znanja, ki jih spremljajo od malih nog. Vsakodnevni trud za zdrav življenjski slog se nadaljuje in nadgrajuje iz leta v leto, je dodana vrednost h kakovosti življenja bodočih generacij. Naš cilj je, da Zdrav vrtec ni samo projekt, ampak, da postaja način življenja v vrtcu Mala Nedelja. Ponosno lahko zaključim, da nam to krasno uspevaGalerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji