O odpadkih tudi pri nemščini

Avtor prispevka : Mojca Kacjan, objavljeno 18.02.2020 15:43:36
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki
POVZETEK:

Učenci spoznajo pravilno ločevanje odpadkov pri tem pa osvojijo tudi novo besedišče. Ozavestijo pomembnost pravilnega ravnanja z odpadki doma in v šoli.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Učenci najprej poimenujejo različne barvne zabojnike z ustreznimi imeni odpadnega materiala (n.pr.: GRÜN - GLAS, BLAU - PAPIER). Nato razporedijo odpadne materiale v ustrezne "zabojnike". Pri tem so pozorni tudi na odpadne materiale, ki jih je potrebno najprej tudi razstaviti in šele nato ustrezno razporediti. 

S pomočjo slik izdelajo plakat, ki nato služi kot uvodna ponovitev v naslednjih urah. 

S pomočjo didaktičnih iger ponovijo besedišče (uvodna motivacija). Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Ena skupina je igrala didaktično igro s pomočjo plošče. Na njej so polja prikazovala različne kose odpadnega materiala. Poimenovati je bilo potrebno ustrezen zabojnik za odlaganje. Druga skupina je igrala enako igro le s pomočjo realij (pravih kosov odpadnega materiala) kar na tleh, pri čemer je vsak odpadni material predstavljal eno polje. Igra na tleh jim je bila bolj zanimiva, tako da so na koncu vsi zaigrali še eno igro skupaj. 

Po sprehodu po šoli in njeni bližnji okolici rešijo kratek vprašalnik ločevanju odpadkov v razredu, v šoli in v njeni bližnji okolici. 

Učenci iz odpadnega pisarniškega materiala izdelajo učni pripomoček, ki ga bodo uporabljali pri učenju novega besedišča pri nemščini. Iz starih revij izdelajo škatlico, nato pa iz barvnega odpadnega pisarnipkega papirja kartice, na katerih na eni strani zapišejo nemške besedice, na drugi strani pa bodisi narišejo sliko prej omenjene besede ali pa jo prevedejo v slovenščino. 

Priloge

# Ime datoteke
1 Recyclen.pdf

Komentarji