Eko vrečke

Avtor prispevka : Ines Čukić, objavljeno 18.02.2020 15:22:37
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Ohranjanje našega sveta, Delavnica, Vrtec, Odnosi, Ozaveščanje, Dobra praksa, Recikliranje, Ustvarjanje, Vzgoja
POVZETEK:

Zavest o odgovornem ravnanju z naravo je potrebno utrjevati. Otrok kot nepopisan list lahko to razvija že v vrtcu. Največji uspeh pa dosežemo v sodelovanju vzgojitelj - otrok - starš.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

EKO VREČKE

Zavest o odgovornem ravnanju z naravo je potrebno utrjevati.

V enoti Kalobje sta delo in življenje vpeta v neposredno naravo, zato je še pomembneje, da otroci osvojijo odgovoren odnos do nje. Tukaj imamo vzgojitelji pomembno nalogo, saj otroke z ekološkimi vsebinami ozaveščamo o vplivu in posledicah naših neodgovornih ravnanj za planet. Otroci so odprta knjiga, v katero odrasli pišemo in iz katere beremo. Naša odgovornost je, da otrokom predstavimo tudi vsebine o varovanju okolja in vse kar sodi zraven, otroci pa bodo sami črpali znanje in se učili. Vzgojiteljici se zavedava, da lahko otroci osvojeno miselnost prenesejo staršem in tako vplivamo na ravnanje z odpadki tudi pri njih doma.

V tem šolskem letu želiva otroke ozavestiti, da je mogoče odpadke predelati, na različne načine ponovno uporabiti in s tem veliko narediti za našo naravo in planet Zemljo. V začetku šolskega leta smo na sprehodih opazovali in se pogovarjali o ekološkem otoku v kraju. V  vodenih pogovorih so otroci pridobivali nove informacije in ozaveščali pomen različnih barv zabojnikov. Ob priložnosti smo opazovali tudi praznjenje in odvoz zabojnika za plastiko. Skupaj smo se odločili, da bomo smeti ločevali tudi v igralnici. V ta namen smo izdelali dva koša, ki smo ju poimenovali »Papirko« in »Smetko«. Otroci so hitro osvojili ločevanje odpadkov ne glede na njihovo starost. V sodelovanju z osnovno šolo Kalobje in starši smo v novembru pridno napolnili tudi zabojnik za papir. V garderobi imamo koš za zbiranje zamaškov, ki ga starši in otroci vestno polnijo. Na ta način sodelujemo z ostalimi enotami Vrtca Šentjur pri zbiranju zamaškov. Vsakoletno druženje s starši sva zato v tem šolskem letu obarvali z ekološko tematiko. Odločili sva se, da skupaj s starši  iz starih odpadnih bombažnih majic izdelamo vrečke za oblačila. Vsak starš je za svojega otroka na izdelano eko vrečko narisal motiv ter zapisal njegovo ime, vanjo pa vložil vizitko z dobro mislijo za novo koledarsko leto. Vrečke so bile drobno presenečenje za otroke. Tako smo nadomestili plastične vreče z eko vrečo in otrokom na osnovi konkretne dejavnosti prikazali ponovno uporabo. V našo igralnico so prinesle val veselja in nasmehov na obraze. 

V koraku s časom spreminjamo tudi eko namige na naši eko tabli v garderobi ter spremljamo aktualne novosti.

Zeleno obarvani pa bomo še naprej.. Krepili in razvijali bomo zavest otrok, staršev in nas samih, kaj pomeni odgovoren odnos do narave.  

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji