Pojejmo tole jabolko, njam, njam, njam

Avtor prispevka : Irena Frelih, objavljeno 27.05.2020 19:08:52
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Zdravje in dobro počutje
POVZETEK:

Hrana ima velik vpliv na naše življenje in zdravje. V našem vrtcu si prizadevamo za zdravo in uravnoteženo prehrano. S pomočnico sva otroke v času trajanja projekta z različnimi pristopi seznanjali z jabolki in jih navduševali za uživanje jabolk. Predstavila bom, kako smo z otroki raziskovali jabolk

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

1. UVOD

V našem vrtcu imamo vsak dan na voljo jabolka. Poleg tega, da jih otrokom dnevno ponujamo, sva jim jih želeli še dodatno približati, jih še bolj navdušiti za jabolka. Jesenski čas je bil idealen za njihovo raziskovanje. Pri izbiri ciljev in vsebin sem bila pozorna na to, da so bili  prilagojeni starosti otrok (2-3 leta) in da so bili iz vseh področij Kurikula.

Jedli smo jabolka v različnih oblikah. Otroci imajo radi pesem in ples, zato sem želela, da spoznamo novo pesem in jo ponazorimo z gibi. Preko pesmi smo se začeli pogovarjati o zdravju in zdravi hrani.

 

2. METODE

Pri načrtovanih dejavnostih sem uporabljala naslednje metode:

Metoda opazovanja: opazovali smo različna jabolka v igralnici in iskali jablane z jabolki na sprehodih. Izvedli smo učni sprehod v sadovnjak.

Metoda pogovora: otroci so opisovali to, kar so videli in doživljali.

Metoda razlage: poslušali so enostavne razlage o rasti jablan in zdravju v povezavi s hrano.

Metoda likovnih aktivnosti: otroci so tiskali roke, jabolka in liste. Lepili so koruzna zrna. Narisali so veliko različnih jabolk in nekaj jablan.

Metoda petja in plesa: novo pesem smo prilagodili.

Metoda razvrščanja: Otroci so razvrščali jabolka po barvah ali jih polagali na pripravljene vzorce.

Dejavnosti so potekale v celotni skupini ali manjših skupinah po kotičkih. Zastavljene so bile tako, da so bili otroci pri večini dejavnosti aktivni.

 

3. REZULTATI in DISKUSIJA

Ob pesmi in plesu je jabolko postalo nekaj zanimivega in veselega.

Skupaj smo naredili veliko kaširano rdeče jabolko. To nam je pomagalo pri deklamaciji pesmi Jabolko rdeče, hej.

Skupaj smo narisali eno veliko jablano. Vsak otrok je narisal svojo majhno jablano. Najprej so narisali deblo in veje. Nato so z dlanmi in prsti odtisnili liste. Nazadnje so s plutovinastimi zamaški smo odtisnili jabolka. Otrok je izbiral med tremi barvami jabolk: rdečo, zeleno in rumeno.

Vsi otroci skupaj so oblepili risbo jabolka s koruznimi zrni. Ta dejavnost je bila zahtevnejša. Tu je prišla do izraza fina motorika. Lepo je bilo opazovati otroke, ki so bili manj spretni, a so želeli sodelovati skupaj z drugimi in so polepili svoj del jabolka.

Pravljica Mala miška in veliko rdeče jabolko je bila otrokom všeč. Najprej so jo spoznali kot lutkovno predstavo. Lutke so nato ostale v lutkovnem kotičku. Najbolj zabavna je bila gibalna uprizoritev. Nastalo je prijetno dopoldansko razgibavanje.

V pesmi smo peli, da je naš trebušček srečen, kadar pojemo jabolko in ni srečen, kadar jemo bombone. To je bila iztočnica za pogovor o zdravi in nezdravi hrani in pijači. Skupaj smo iskali in izrezovali slike različne hrane. Na plakat z veselim obrazom smo lepili zdravo hrano, na plakat z žalostnim obrazom pa nezdravo hrano. Pri samem razvrščanju niso zmogli sodelovati vsi otroci, so pa toliko bolj uživali v lepljenju. Ob tem smo ugotavljali, kako še skrbimo za zdravje v vrtcu. Tako sva s sodelavko še dodatno spodbujali pitje vode in umivanje rok.

Skuhali smo jabolčno čežano. Najbolj zanimivo pa je bilo otrokom sušenje jabolk. Sušenje jabolk smo večkrat ponovili. V igralnici je ob tem vedno prijetno dišalo. Otroci so že sami ugotovili, da spet diši po jabolkih. Poskusili smo še z drugim sadjem, a so bila jabolka otrokom najboljša.  

V enega od kotičkov sem postavila matematični izziv. Otroci so polagali zamaške na natisnjena jabolka po različno težkih vzorcih ali celo nadaljevali vzorec.

Izvedli smo prav prijetno jesensko srečanje z otroki in starši. To je bil vrhunec našega projekta. Vodilna nit srečanja je bilo seveda jabolko. Najprej so otroci in starši skupaj naredili lepljenko jabolka. Ob tem so starši pomagali otrokom in jih spodbujali k čim bolj samostojni izdelavi. S seboj so prinesli posebno vstopnico: vsak je prinesel nekaj jabolk. Te smo nato sočili in pili jabolčni sok. Na koncu smo še preko opisa, deklamacij, pesmi in plesa predstavili staršem del svojih dejavnosti.

 

4. ZAKLJUČEK

Glavni namen je bil dosežen, saj sedaj vsi otroci jedo jabolka. Po počitku jedo jabolka in drugo sadje ter nič več kruha. Zanimiva je bila ugotovitev iz pogovornih uric s starši, da nekateri otroci jedo jabolka samo v vrtcu, doma pa še vedno ne.

To  dejstvo govori v prid našemu projektu. Skozi igro in ples so jabolka skoraj »posvojili«. Še sedaj velikokrat sami začnejo peti »Pojejmo tole jabolko…«.


OPOMBA. Naslov je naslov pesmi in zgoščenke - vir: 

Urh, D. (2013). Zgoščenka Miškolinček, Juhej si zapoj. Koper: Radio Koper.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji