"Pod lupo"

Avtor prispevka : Natalija Černogoj Ogrizek, objavljeno 27.05.2020 20:02:17
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Vrtec, Ozaveščanje, Rastline, Raziskovanje, Učno okolje, Ustvarjalnost
POVZETEK:

Sobivamo v prostoru, ki nas obdaja z različnimi življenjskimi okoli. To so gozd, travnik, voda- potok in seveda zrak. V naši enoti Kapljica, ki je ena izmed štirih enot vrtca Rogaška Slatina, dajemo velik poudarek bivanju na prostem in raziskovanju našega naravnega okolja.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Smo mešana skupina otrok starih 2-6 let in že tretje leto sodelujemo v projektu Biotska raznovrstnost, ki temelji na raziskovanju določenih rastlin in živali (regrat, kamilica, metulj, sinička, taščica).  Mi smo opazovali in spoznavali tudi druge. Še posebej smo dali pozornost ozaveščanju pomena ohranjanja narave in njene pestrosti.

Sledili smo naslednjim ciljem:

·        otrok spoznava travniške živali in rastline, jih išče, opazuje in primerja v neposrednem okolju;

·        pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo;

·        doživlja in spoznava naravo v njeni raznolikosti in v stalnem spreminjanju;

IZVEDENE DEJAVNOSTI:

·        Premestitev opazovalnega habitata;

·        Sodelovanje z okoliškimi sosedi (vrtičkarji, kmeti, čebelarji);

·        Opazovalni sprehodi z lupo v in ob različnih življenjskih okoljih (travnik, potok, gozd, polje);

·        Beleženje opažanj v zemljevid habitata;

·        Fotografiranje, snemanje,

·        Likovno ustvarjanje na temo travniške živali in rastline (slikanje, risanje, kiparjenje, lepljenke, izdelovanje mozaikov…);

·        Glasbeno poustvarjanje in gibalne aktivnosti ( Živali v različnih življenjskih okoljih);

·        Matematične dejavnosti JE/NI SADJE (po zgodbi Zelo lačna gosenica – tudi v angleščini), barve, števila; vzorci na gosenicah (nogavicah) ter velikost le teh – primerjalno učenje;

·        Poslušanje različnih leposlovnih vsebin o živalih in rastlinah, spremljanje enciklopedij in naravoslovnih vsebin ter učenje deklamacije Čriček in fantičrk,  uganke, …

·        Petje pesmi ob spremljavi kitare in orffovih instrumentov: Gosenica, Metuljček, Pajek, Čebelica, Pikapolonica, Polž…

·        Gibalne dejavnosti (FGM – Polžja hišica – s stoli);

·        Naravoslovno – eksperimentalne (senzorne) igre: raziskovanje in mešanje zemlje, zmrzovanje in taljenje plastičnih travniških živalic; kuhanje kamilic, trebljenje regrata in zaužitje pri kosilu,…

Naša naloga je bila predvsem spoznati bližnji travnik, zato smo izvedli več opazovalnih sprehodov z lupami in spoznali regrat, ivanjščice, kozjo brado, deteljo, od živali pa pajka, mravljo, pikapolonico, metulja in gosenico.

Del narave smo prenesli  v igralnico. Z ureditvijo raziskovalnega kotička smo pod drobnogled vzeli prst (zemljo). Opazovali so njeno zgradbo, raziskovali, kaj vse se v njej skriva, z malo iznajdljivosti pa so našli tudi »podtaknjene« živali izdelane iz kartona, da je bila dejavnost zanimivejša, seveda tudi pravih ni manjkalo. Največ je bilo črvičkov, polžjih hišic in majhnih kamenčkov.  Da smo zaključili celoten krog, smo zemljo uporabili za zasaditev nekaterih vrtnih rastlin, za katere smo skrbeli skupaj. Otroci so sodelovali skozi celoten proces priprave in izvedbe. Iz omenjenih dejavnosti smo zaznali, kako pomembno se je z otroki pogovarjati o naravi, jo raziskovati in spoznavati, kako jo ohraniti in kako skrbeti za pestrost našega prostora, da ne bodo živali in rastline nekoč izumrle.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji