Hotel za žuželke

Avtor prispevka : Metka Cerar, objavljeno 28.05.2020 11:47:54
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Dobra praksa
POVZETEK:

Pri predmetu splošna poučenost in kreativna znanja smo se z učenci pogovorili in tudi dogovorili, da bomo v okviru teme gozd in biotska raznovrstnost izdelali hotel za žuželke, ter ga postavili v okolico našega zavoda, ki ga obdajajo gozdovi.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

V našem zavodu smo se  odločili, da bomo izdelali hotel za žuželke. Predvsem zato, ker se veliko sprehajamo v okolici zavoda, odkrivamo nove gozdne poti in življenje v gozdu. Opazujemo tudi gibanje žuželk. Poleg velike izbire naravnega materiala in naravnih učnih pripomočkov, velikokrat opazujemo in spoznavamo majhne, a zelo koristne žuželke v našem sivkinem vrtu. Postavitev hotela, bo žuželke zadržala v bližini sivkinega vrta. Cilj projekta je bil, da skupaj izdelamo  hotel, razvijamo ročne spretnosti in se ob delu dobro počutimo. Vsebine smo povezali z učnim načrtom in medpredmetno povezavo s splošno poučenostjo, delovno vzgojo, kreativnimi znanji, likovno vzgojo in z aktivnim preživljanjem prostega časa.

POSTOPEK IZDELAVE HOTELA ZA ŽUŽELKE:

1.       Iz odpadnih hrastovih desk smo izdelali hotel.

2.      Na zadnjo notranjo stran hotela smo pritrdili papirno mrežo.

3.       V hotel smo vstavljali naravni material, ki smo ga nabrali v gozdu in na travniku.

4.       Preko hotela smo pričvrstili zaščitno mrežo, ki bo varovala domove različnih žuželk in preprečevala izpad materiala iz hotela.

V naslednjem šolskem letu nameravamo nadaljevati z zastavljenim projektom. Opazovali bomo kako bo življenje v hotelu potekalo in koliko žuželk si bo uredilo bivališče v njem. Pouk nameravamo še dalje izvajati tudi v gozdu in na travnikih. S tem pa nameravamo otrokom omogočiti čim večji stik z naravo.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji