Odtisi kot kazalniki vpliva na okolje

Avtor prispevka : Klavdija Murko ([email protected]), objavljeno 30.06.2021 08:00:41
KATEGORIJA:
Podnebne spremembe
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Osnovna šola, Dobra praksa
POVZETEK:

Namen projekta je bil raziskati metode odtisov kot kazalnikov človekovega vpliva na okolje ter za gospodinjstva iz občine Kidričevo oz. za družine naših učencev ugotoviti trajnostno delovanje s pomočjo metod ekološkega, ogljičnega in vodnega odtisa.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Kidričevo

Namen projekta je bil raziskati metode odtisov kot kazalnikov človekovega vpliva na okolje ter za gospodinjstva iz občine Kidričevo oz. za družine naših učencev  ugotoviti  trajnostno delovanje s pomočjo metod ekološkega, ogljičnega in vodnega odtisa.

Raziskovalna naloga je plod večmesečnega dela treh  učencev iz. 8 razreda, ki so pokazali interes za vsebine, ki se nanašajo na skrb za okolje. Po poti raziskovanja sva jih vodili mentorici, ki sva jih usmerjali, dajali nasvete, pomagali pri izbiri metod ter pri izračunavanju odtisov v programu Excel.  Po skrbnem proučevanju vsebin teoretičnega dela, ki so povezane z metodam odtisov je sledila priprava anketnega vprašalnika.  Anketni vprašalnik je bil osnova za izračun ekološkega, ogljičnega in vodnega odtisa. Po izboru metod za izračun odtisov, so bila vprašanja zapisana v anketni vprašalnik. Odgovori na vprašanja, ki so jih podali anketirani starši učencev naše šole so bili torej osnova za prikaz trajnostnega ravnanja anketiranih gospodinjstev. Sledil je izračun vseh odtisov: ekološkega na podlagi 17 vprašanj iz anketnega vprašalnika, neposredni vodni odtis oz. neposredna povprečna poraba vode na podlagi kalkulatorja iz spletne strani Lutra in ogljični odtis na podlagi primera izračuna ogljičnega odtisa iz spletne strani Umanotera. Ogljični odtis se ni izračunaval s pomočjo spletnega kalkulatorja, ampak ročno po formuli za izračun, zato so rezultati za izračun nazorno prikazani v tabeli. Razlog je predvsem v tem, da so mladi raziskovalci lahko tako bolje razumeli izračun odtisa in dobljenih vrednosti, v vsakem primeru pa so za bolj razdelano sestavo odtisa potrebne vmesne vrednosti, ki jih kasneje  iz ročnega izračuna brez težav odčitamo. Za izračun odtisa je potrebnega veliko izračunavanja in pomoč mentorja pri seznanitvi s formulami v excelu. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni več kot 50 staršev učencem, nekateri anketni niso bili izpolnjeni v celoti in ti niso bili uporabni.  Podatek o porabi električne energije so lahko podali tudi v EUR (pretvorba kWH v EUR minus  omrežnina).

Projekt je del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in se nanaša učne načrte iz predmetov spoznavanje okolja ter geografija. Proučevani odtisi so kazalniki trajnostnega delovanja, ki se vedno bolj poglablja v vsebine osnovnošolskega delovanja, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj je namreč poleg globalnega učenja ena izmed prioritet krepitve na OŠ področju, tudi  glede na spoznanje zasedanja Nacionalnega foruma (maj 2018).

Izkoristili smo metode odtisov, ki so dostopne na spletu. Pri tako velikem projektu je potrebna tudi veliko potrpežljivosti in želje po znanju iz strani mladih raziskovalcev, saj gre za pridobivanje kompleksnega znanja iz področja trajnostnega razvoja.

Glavne ovire: Na spletu ni moč zaslediti kalkulatorja za izračun ekološkega odtisa v slovenskem jeziku, zato smo se odločili, da vzamemo verzijo za izračun iz raziskovalne naloge z naslovom  Ekološki odtis (2013), s tem pa smo lahko primerjali rezultate ekološkega odtisa tudi med gospodinjstvi iz drugih šol. Tudi rezultate ogljičnega in vodnega odtisa bi želeli primerjati z drugimi šolami, vendar na spletu ni moč najti teh podatkov.

Rezultate raziskovalne naloge smo objavili na spletni strani šole in s tem ozaveščali starše o rezultatih. Iz naloge je razvidno, da so vplivi na okolje preobsežni. Raziskovalno nalogo smo promovirali tudi  v lokalnem časopisu Ravno polje.

V prihodnje nameravamo izvesti več fokusnih skupin, v okviru katerih bodo mladi raziskovalci  z učenci vseh starosti razpravljali o tem, kako bi gospodinjstva  oz. družine naših učencev  zmanjšala odtise na okolju, s  tem pa tudi ozaveščali učence. Vzpostavili smo tudi ogljične detektive, ki bodo pri učencih naše šole in njihovih družinah preverjali aktivnosti za zmanjšanje vplivov.

PREDLOGI ZA TEMO PODNEBNE SPREMEMBE:
-    Priprava enotnega kalkulatorja za izračun ekološkega odtisa in neposredne porabe vode, po katerem bi lahko vse osnovne šole med seboj primerjale rezultate.
-    Podatke o dobljeni vrednosti ogljičnega odtisa bi lahko šole prav tako primerjale med sabo.
-    Kalkulator za izračun ogljičnega odtisa, ki je predstavljen s strani Umanotere je zelo primeren.
-    Projekt, v okviru katerega je nastala raziskovalna naloga je zaradi aktualnosti, vsebine, rezultatov in praktičnega prikaza izračuna ogljičnega odtisa primer dobre prakse za druge OŠ.

Galerija

Komentarji