Oljkarski dan

Avtor prispevka : Marinac Veronika, objavljeno 02.06.2020 10:39:57
KATEGORIJA:
Okolica šole
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Okolica šole, Ohranjanje našega sveta, Delavnica, Osnovna šola, Gibanje, Lokalna pridelava, Odnosi, Dobra praksa
POVZETEK:

Na OŠ Lucija imamo manjši, ekološki nasad oljk. Že vrsto let izkoriščamo čas obiranja oljk za popoldansko druženje zaposlenih na šoli. Letos bomo dogodek razširili in ga popestrili z različnimi dejavnostmi. K sodelovanju bomo povabili tudi učence in učitelje OŠ heroja Janeza Hribarja.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Šolski ekovrt, sadovnjak, oljčnik…, postaja za učence mesto, kjer pridobijo nova znanja, veščine in navade, obenem pa prostor za druženje in sprostitev.

Na OŠ Lucija in na podružnični šoli Strunjan imamo manjši, ekološki nasad oljk. Že vrsto let izkoriščamo čas obiranja oljk za popoldansko druženje zaposlenih na šoli. Letos smo dogodek razširili in ga popestrili z različnimi dejavnostmi. 

Pri obiranju oljk so nam pomagali učenci in učitelji prostovoljci in člani šolske skupnosti naše šole ter učenci in učitelji Osnovne šole heroja Janeza Hribarja. Gostom smo pripravili dobrodošlico s tradicionalno pogostitvijo – degustacijo kruha, soli in oljčnega olja. Sledilo je druženje ob obiranju oljk v šolskem oljčniku. Pod oljkami smo najprej razpeli mreže in razdelili grabljice, košare, nekateri so si oprtali baligo (vreča, namenjena nabiranju oliv). Učenci so ugotovili, da je skupno obiranje šolskih oljk družabni dogodek, saj so se ob delu razvedrili, nasmejali in naužili svežega zraka. Pokazale so se njihove sposobnosti, saj so potrebovali veliko kondicije in spretnosti pri obiranju ter plezanju po drevesih. Večina učencev je delo opravila odgovorno in zavzeto. Bili so zelo vztrajni in nad delom navdušeni. Nekateri pa so se hitro utrudili, vendar so jih sošolci pozitivno motivirali in spodbujali, da so nadaljevali z delom. Spoznali so, da so s skupnimi močmi, sodelovanjem in vztrajnostjo lahko opravili še tako zahtevno delo. 

Po obiranju oljk jih je čakala zaslužena pogostitev v šolski jedilnici, ki jo je z zanimivostmi o oljkah in pridelavi oljčnega olja popestrila učiteljica OŠ Lucija.

Učenke prostovoljke z OŠ Lucija so popeljale na ogled šole naše goste iz Starega trga pri Ložu. Druženje smo zaključili z družabnimi igrami na prostem.

Cilji dneva:

  • Učenci se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje in timsko delo.
  • Učenci pridobivajo nova znanja in spretnosti ter izoblikujejo občutek in odnos do narave in okolja.
  • Učenci pridobivajo spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj 21. stoletja.
  • Učenci preživijo več prostega časa v naravi – na svežem zraku.
  • Učenci se navajajo in razvijajo občutek za ohranjanje okoljskih vrednot ter odgovornosti in spoštovanja do zemlje in hrane.
  • Učenci razvijajo empatijo in sodelovanje med človekom in naravo.


Galerija

Priloge

Komentarji