"Zdravi - zadovoljni in uspešnejši!"

Avtor prispevka : Helena Ocvirk (helena.ocvirk@gmail.com), objavljeno 04.09.2019 14:01:08
KATEGORIJA:
Zdravje in dobro počutje
KLJUČNE BESEDE:
Zdravje in dobro počutje, Gibanje
POVZETEK:

Na šoli se zavedamo, da je gibanje osnovna življenjska potreba vsakega posameznika, še posebej za učence, ki učno delo izvajajo pretežno sede. Za procese učenja in dosego visokih dosežkov oz. rezultatov je potrebno dobro telesno, psihično in duševno zdravje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

V prispevku želimo prikazati raznolike dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli na področju gibanja. Z njimi  spodbujamo in razvijamo pozitiven odnos učencev do gibalnih aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na njihovo zdravje, počutje in uspeh. 

Na šoli se zavedamo, da je gibanje osnovna življenjska potreba vsakega posameznika, še posebej za učence, ki učno delo izvajajo pretežno sede.  Za procese učenja in dosego visokih dosežkov oz. rezultatov je potrebno dobro telesno, psihično in duševno zdravje. Posebno pozornost namenjamo osveščanju in spodbujanju učencev k dejavnostim, ki vplivajo ter omogočajo način zdravega prehranjevanja in vsakodnevnega gibanja. Dejavnosti, ki jih izvajamo dodatno, poleg rednih ur športa na področju gibanja, omogočajo vsakemu učencu zdrav osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Spodbujajo pa tudi ustvarjalnost, oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, okolja, odgovornost do samega sebe in drugih. Redno gibanje pozitivno vpliva na razvoj in krepitev mišično-skeletnega sistema, motoričnih sposobnosti in na razvoj finomotoričnih sposobnosti, ki jih učenci potrebujejo za učno delo. Nekajminutno vsakodnevno gibanje, različne tehnike sproščanja in dihanja vplivajo na višjo sposobnost koncentracije, sprostitev ter umiritev telesa in misli. Preko ponujenih različnih gibalnih aktivnosti omogočamo vsakemu učencu krepitev zdravja, ki se odraža v njegovem zadovoljstvu in uspehu.

 

Galerija

Priloge

Komentarji