Medpredmetno povezovanje pri pouku športne vzgoje

Avtor prispevka : ZVONKA KLAJNŠEK (zvonka.klajnsek@gmail.com), objavljeno 15.05.2019 14:57:49
KATEGORIJA:
Zdravje in dobro počutje
KLJUČNE BESEDE:
Zdravje in dobro počutje, Gibanje, Načrtovanje, Ozaveščanje, Dobra praksa
POVZETEK:

Z izvajanjem predmeta šport skrbimo za zdrav razvoj otroka. Želimo mu privzgojiti zdrav življenjski slog. V učnem načrtu za šport ima pohodništvo pomemben delež. Izvajamo interdisciplinarne športne dneve, povezavo športne dejavnosti z drugimi predmetnimi področji.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

MEDPREDMETNO POVEZOVANE PRI POUKU ŠPORTNE VZGOJE

Pohodništvo kot način življenja

Z izvajanjem predmeta  šport skrbimo za zdrav razvoj otroka, ga učimo in vzgajamo tako, da bo v vseh življenjskih obdobjih bogatil svoj prosti čas s športno aktivnostjo. Želimo mu privzgojiti zdrav življenjski slog, da bo na ta način skrbel za svoje zdravje, počutje, vitalnost in psihično zdravje. Na športno vzgojo gledamo kot sredstvo za celosten razvoj otroka in mladostnika.

V učnem načrtu za šport ima pohodništvo pomemben delež. Učni načrt v prvi in drugi triadi predpisuje dva pohoda na leto, v tretji triadi pa enega. Učitelji že dlje časa opažamo, da otrokom zmanjkuje motivacije za pohodništvo. Tudi tisti, ki so športno aktivni, včasih pri pohodništvu zatajijo. Čeprav imamo na naši šoli bogato tradicijo pohodništva in skozi cel proces šolanja še dodatne dejavnosti pohodništva (mali pohodniki, mladi planinci, pohodi pri dodatnem športnem programu), ki se jih udeležujejo tisti učenci, ki imajo vzpodbude in zdrav življenjski vzorec od doma, nam uhaja skupina otrok, ki jih je vedno težje pripraviti do gibanja in nasploh navdušiti za pohodništvo. Zato smo začeli izvajati t. i. interdisciplinarne športne dneve, povezavo športne dejavnosti z drugimi predmetnimi področji, da bi dvignili motivacijo za izvedbo samega pohoda.


Priprava na interdisciplinarni športni dan

Predstavila bom interdisciplinarni športni dan v drugem razredu. Medpredmetna povezava je potekala med predmeti šport, spoznavanje okolja, likovna umetnost, slovenščina in OPB. Zastavili smo si cilje, ki jih želimo doseči za vsak predmet posebej.


Šport

Učenci: 

- preizkušajo svoje zmogljivosti ob obvladanju svojega telesa,

- razvijajo samozavest in vztrajnost,

 - pridobivajo osnovne higienske navade, povezane s športno vadbo,

  - oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (strpno in prijateljsko vedenje v skupini, upoštevanje pravil in športnega obnašanja, odgovoren odnos do narave in okolja). 

- spoznajo primerno športno oblačilo in obutev, 

- upoštevajo osnovna načela varnosti na pohodu. 


Spoznavanje okolja

Učenci:

- spoznajo možnosti za orientacijo v okolju (glede na znane objekte),

- znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo,

- znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

- prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja,

- vedo, da se živali in ljudje prehranjujejo z rastlinami iz gozda.


Likovna umetnost

Učenci:

- izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo kompozicije,

- razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in pripomočki.


Slovenščina

Učenci:

- doživljajo interpretativno prebrano pravljico,

- ob besedilu spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo in domišljijskim svetom v književnem besedilu,

- obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali.


Dejavnosti pred izvedbo pohoda

Zastavili smo si dejavnosti, ki smo jih izvedli pred pohodom.


 Slovenščina

- obravnava pripovedke Pastorka in bela žena, ki se dogaja na planoti Habakuk

(Oskar Hudales, objavljena v knjigi Zlati krompir, 1968: 70-73).


Spoznavanje okolja

- pogovor o gozdu kot življenjskem prostoru živali in rastlin,

- pogovor o življenju v preteklosti na področju, kamor se bomo odpravili (prazgodovinsko gradišče Poštela na planoti Habakuk),

- ob pogovoru o varovanju naravnega okolja izdelajo plakate GOZDNI BONTON.


Dejavnosti med pohodom

-  opazujemo pot po kateri hodimo, pozorni smo na oznake in posebnosti po katerih si pot zapomnimo,

- hodimo v strnjeni koloni, držimo se dogovorjenih pravil iz gozdnega bontona,

- opazujemo različne življenjske prostore, mimo katerih nas vodi pot (mesto, travnik, gozd, polje, ribnik),

- med postanki pobiramo gozdne plodove in listje, spravljamo jih v posebej pripravljeno vrečko.

Ko smo prispeli na cilj, smo seveda najprej pojedli malico, ki smo jo prinesli s seboj. Posebej pozorno smo ravnali z odpadki, saj pravi planinci odpadke vedno odnesejo s seboj v dolino. Tudi mi smo imeli v nahrbtnikih posebne vrečke, v katere smo dajali odpadke in jih kasneje v šoli ločili. Po malici smo se razgledali po okolici in se pogovorili o poti, ki smo jo premagali. Učencem se je pot zdela zanimiva, na nekaterih mestih strma. Naštevali so kaj so med potjo videli. Preden smo se odpravili nazaj, smo učence opozorile, da naj med potjo naberejo listje in gozdne plodove s katerimi bodo ustvarjali v podaljšanem bivanju.


Dejavnosti po pohodu

Ob prihodu v šolo, so nas že čakali kuhani kostanji, ki so jih medtem pripravile naše kuharice. Otroci so kostanje za kuhanje prinašali v šolo že nekaj dni pred pohodom. Tudi vrečice iz časopisnega papirja so že prej pripravili v oddelku podaljšanega bivanja.

Pohod smo izvedli v četrtek, učenci pa so v petek pri pouku ustvarjali še ježke iz materiala, ki so ga nabrali v gozdu. V oddelku podaljšanega bivanja pa so izdelali še okensko dekoracijo, ki so jo tudi obesili.


Zaključek

Interdisciplinarni športni dan je potekal skozi cel teden od ponedeljka do petka. Otroci so z veseljem sodelovali v vseh pripravljalnih dejavnostih. S pripravo na športni dan smo realizirali tudi vsebine drugih predmetov, le malo smo jih prerazporedili. Zastavljene cilje smo dosegli. Najbolj pa smo bili zadovoljni z ugotovitvami po opravljenem interdisciplinarnem športnem dnevu. Učenci so na pohod  prišli ustrezno opremljeni. Že pred pohodom so spraševali ali bo obutev primerna. Ni jim bilo težko nositi svojih nahrbtnikov, saj so se zavedali, da imajo v njih nujne potrebščine za pohod. Za hojo so bili bolj motivirani kot običajno, pravzaprav jim je hoja predstavljala izziv. Manj so kršili dogovorjena pravila, tovariško so se obnašali do sošolcev, jim pomagali in po pohodu so želeli še ponoviti izkušnjo še s svojimi starši.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji