Spoznavanje invazivnih rastlin

Avtor prispevka : Damjana Hosta (damjana.hosta@guest.arnes.si), objavljeno 18.02.2020 15:36:16
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Ohranjanje našega sveta
POVZETEK:

Poročilo o izvedbi dejavnosti – INVAZIVNE RASTLINE

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

Pri strokovnem modulu varstvo naravnih vrednot smo v okviru praktičnega pouka izvedli spoznavanje in odstranjevanje invazivnih rastlin. V bližnji okolici šole so dijaki 4.letnika programa naravovarstveni tehnik spoznavali invazivne rastline. Ob tem smo nekatere od njih  izpulili. Primere 10 invazivk pa so morali nabrati, posušiti in izdelati herbarij, ki so ga opremili tudi s strokovnim poimenovanjem invazivnih rastlin.

V domačem okolju, pa so morali poiskati dva primera invazivnih rastlin, jih fotografirati in napisati poročilo, ki je vsebovalo strokovno poimenovanje rastline, opis rastline, poti vnosa, načrt ravnanja, priloženi fotografiji rastline in rastišča ter vire.

Galerija

Komentarji