Malčki in gozdna igralnica

Avtor prispevka : Viktorija Mlinarič ([email protected]), objavljeno 04.02.2019 21:28:19
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Vrtec, Dobra praksa
POVZETEK:

Z obiskovanjem gozdne igralnice smo otrokom omogočili raziskovanje, spoznavanje, opazovanje, doživljanje, zaznavanje različnih dražljajev in spontano, sproščeno igro z naravnim materialom. Poudarek smo dali razvijanju otroške senzibilnosti in zaznavanju sveta s pomočjo čutil.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec

Z obiskovanjem gozdne igralnice smo otrokom omogočili raziskovanje, spoznavanje, opazovanje, doživljanje, zaznavanje različnih dražljajev in spontano, sproščeno igro z naravnim materialom.
Poudarek smo dali razvijanju otroške senzibilnosti in zaznavanju sveta s pomočjo čutil.
Gozd smo zaznavali s čutili: oko – vid, opazovanje okolice; uho – sluh, prisluhnili smo zvokom v naravi (ptičje petje, šelestenje listov, šumenje vetra …); dotik – koža, tipali in božali smo drevesa, listje, zemljo … in nos – voh, vonjali smo cvetlice, cvetenje dreves …
Z majhnimi koraki po gozdu in po jesenskem listju so otroci premagovali naravne ovire, neravne poti in pridobivali na koordinaciji in ravnotežju. Z radovednostjo so raziskovali gozd in tipali naravne materiale ter se igrali z jesenskim listjem. Ob vsem tem smo se naužili svežega zraka.
Iskali smo gozdne plodove (želod). Sledilo je sajenje želoda v lonček - opazovali in skrbeli smo za posajeni želod.
Ob slikah smo spoznavali gozdne živali, jih poimenovali in poskušali uprizarjati njihovo gibanje. Igrali smo se bibarije, prstne igre, gibalne igre, prepevali pesmice o živalih in likovno ustvarjali.
V zimskem času smo v igralnici spoznavali naravne materiale, jih imenovali in tipali.
Iz naravnih materialov (zemlja, lubje, kamenčki, pesek, lesni oblanci, žagovina ...) smo si izdelali čutno pot in jo doživljali s hojo z bosimi stopali. Otroci so ob tem doživljali nove, različne občutke ob dotiku bosih stopal z naravnim materialom in ga občutili kot: grob, mehak, puhast, zbadljiv, hrapav …
Za tipanje različnih materialov smo si izdelali senzomotorični vlak z vagoni. Otroci so se dotikali, tipali in božali vagončke ter razvijali motoriko.
V spomladanskem času smo na sprehodu ob poti do gozda in v gozdu opazovali in spoznali  rastline in živali. Otrokom smo poimenovali rastline in živali ter omogočili, da so večkrat slišali imenovano. Ob spoznavanju rastlin in živali smo spoznavali barve in se srečevali s pojmoma velik, majhen. Širili smo besedni zaklad.
V gozdno igralnico smo povabili starše z otroki, kjer smo ob prijetnem druženju raziskovali gozd, se igrali in uživali v naravnih danostih.
V projektu je sodelovalo 13 otrok.

Cilji projekta:
-    Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnemu spreminjanju, …
-    Otrok odkriva in spoznava živa bitja in njihova okolja.
-    Otrok opazuje gozd z vsemi čutili.
-    Otrok spoznava osnovne pogoj za razvoj in rast rastlin.
-    Opazuje in skrbi za rastline dalj časa.
-    Pridobiva spoštljiv in naklonjen odnos do narave.
-    Otroka spodbuditi k občutenju, prepoznavanju, zaznavanju, spoznavanju različnih materialov, snovi.
-    Spodbujanje otrok k poimenovanju, ubesedovanju in govornemu izražanju.

V jesenskem času smo obiskali gozdno igralnico, ki v času uvajanja otrok v vrtec izredno pozitivno vpliva na otroke. Otroci so bili umirjeni in niso več toliko jokali. Z bivanjem v gozdni igralnici so otroci hitro pozabili na domotožje, ker je njihova pozornost bila usmerjena v gozd in okolico.
Otroci so gozd doživljali, ga opazovali, se lažje vključili oz. prilagodili na druge otroke in vzgojiteljice. 
Z  obiski v gozdu, hojo po čutni poti in tipanjem senzomotoričnih vagončkov smo otroke spodbudili k občutenju, prepoznavanju, doživljanju, zaznavanju, spoznavanju narave in različnih materialov, snovi, zvokov… preko vseh svojih čutil. Ob takšnem učnem okolju so se otroci soočili z različnimi situacijami sprejemanja in doživljanja okolja, spoznavanja novih materialov, izražanja svojih občutij in spoznavanja novih pojmov.
Gozd nam ponuja veliko bogastvo znanja o naravi, družbi, matematiki, umetnosti, jeziku in gibanju.
Dejavnosti so povezane s področji dejavnosti iz kurikula za vrtce. Ta področja se med seboj prepletajo.


Na začetku leta nam je sprehod do gozda predstavljal največjo oviro, saj so otroci bili stari 1-2 leti. To oviro smo rešili z vozički in gozdno igralnico obiskovali le občasno. Dejavnosti smo zato načrtovale in izvajale v igralnici.
V spomladanskem času smo se do gozdne igralnice sprehodili peš.
Ena od ovir je bila hoja z bosimi stopali po naravnih materialih, ki smo jo uspešno vsi premagali.

Naravno okolje je za otroka najboljša izkušnja pri spoznavanju gozda in spodbujanju čutnih zaznav.
Narava nam nudi veliko idej za dejavnosti v gozdu in predvsem to, da naj otroci čim več časa preživijo v naravi. Gozdno igralnico bomo obiskovali še naprej.


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji