Uporaba odpadnih materialov za izdelavo didaktičnih iger

Avtor prispevka : Klara Trkaj (info@ekosola.si), objavljeno 04.02.2019 21:17:25
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Osnovna šola, Dobra praksa
POVZETEK:

S sodelavci smo se dogovorili, da bomo tudi letos namenili en dan dejavnosti za eko aktivnosti. Učitelje sva spodbudili, naj skupaj z učenci iščejo ideje za didaktične igre in sproti zbirajo potreben material. Nastalo je veliko uporabnih didaktičnih pripomočkov in iger.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Letos je bila ena izmed glavnih tem pri projektu EKO šola ravnanje z odpadki. S sodelavci smo se na uvodni avgustovski konferenci dogovorili, da bomo tudi letos namenili en dan dejavnosti za eko aktivnosti. Učitelje sva spodbudili, naj skupaj z učenci iščejo ideje za didaktične igre in sproti zbirajo potreben material. Eko dan smo izvedli 7. aprila. Učenci razredne stopnje so ta dan ustvarjali po razredih, medtem ko so bili učenci predmetne stopnje razdeljeni po predmetih. Nastalo je veliko uporabnih didaktičnih pripomočkov in iger. Sodelujoči: okrog 250 učencev, 23 učiteljev.

Cilji:
- pridobiti spoznanja in izkušnje, kako lahko odpadno embalažo ponovno uporabimo,
- izdelati  različne didaktične igre in pripomočke za praktično uporabo pri različnih učnih predmetih,
- razvijati ročne spretnosti, finomotoriko, kreativnost učencev,
- uporabljati didaktične igre in pripomočke iz recikliranega in naravnega materiala pri pouku.
Vsebina je povezana z učnim načrtom, zato smo realizirali več ciljev pri predmetih:
     - spoznavanje okolja,
     - naravoslovje in tehnika,
     - tehnika in tehnologija
     - likovna umetnost.

Pozitivne izkušnje:
-  učenci so sami iskali ideje za didaktične igre (ob naši usmeritvi)  in bili pri tem zelo miselno aktivni,
- ob izdelavi didaktičnih iger in pripomočkov so se nevede učili,
- z didaktičnimi igrami smo popestrili pouk ne le učencem 1. triletja, ampak tudi učencem predmetne stopnje,
- z uporabno temo smo pritegnili k sodelovanju večje število učiteljev.
Razredni učitelji se zavedamo pomena in vpliva didaktičnih iger na otroke in kaj lahko z njimi dosežemo. Pomembno je bilo o smiselnosti didaktične igre spomniti tudi nekatere predmetne učitelje.
Učiteljem sem predstavila svoje primere iger, tako da so lahko sami dobili kakšen preblisk za izdelavo igre s svojega predmetnega področja.

Komunikacija:
- pravočasen začetek načrtovanja: predstavitev teme eko dneva sodelavcem na uvodni konferenci,
- na jutranjem sestanku in aktivih v marcu opomnila sodelavce na zbiranje materiala in iskanje idej,
- ob dnevu šole razstava izdelanih iger in postavitev na ogled zunanjim obiskovalcem,
- objava prispevka o aktivnosti v občinskem glasilu Laški bilten.


Opombe:
  - izdelati nove didaktične igre in pripomočke za različne učne predmete in jih redno  
     vključevati v pouk,
     - motiviranje učiteljic podaljšanega bivanja za izdelavo in uporabo že obstoječih didaktičnih 
     iger v okviru OPB (kotiček z didaktičnimi igrami, ki bi bil učenem vedno dostopen).


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji