Odtis CO2 v prometu

Avtor prispevka : Aleksandra Goljat (aleksandra.goljat@ospo-slb.si), objavljeno 14.02.2023 15:35:44
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Trajnostna mobilnost, Ohranjanje našega sveta, Raziskovanje
POVZETEK:

Učenci so računali odtis CO2 v prometu.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

     Učenci 7. razredov so med delom na daljavo računali odtis CO2 v prometu. Računali so, koliko znaša dnevni izpust CO2 na učilnico na začetku. Ko smo se vrnili v šole, pa končno stanje. Uspelo nam je zmanjšati odtis CO2 v prometu na oddelek za več 20 %, kar je bil naš začetni cilj .Računali so, koliko bi znašal odtis CO2, če bi vsak dan hodili v šolo z avtomobilom in primerjali podatke.

S pomočjo staršev so med delom na daljavo izračunali, koliko jih stane avtomobil, če bi ga imeli 10 let s celotnimi stroški, na dan, mesec in leto. Skupaj s starši so razmišljali o smotrnosti dveh avtomobilov v družini.


Učence spodbujamo, da prihajajo v šolo na trajnostni način, saj s tem pripomorejo k čistejšemu ozračju, veliko pa naredijo tudi za svoje zdravje.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji