Muhasto vreme

Avtor prispevka : Sandra Pučko ([email protected]), objavljeno 08.06.2021 21:09:19
KATEGORIJA:
Podnebne spremembe
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Vrtec, Ozaveščanje, Zgodnje naravoslovje
POVZETEK:

Vsebine, povezane z vremenom, podnebjem in podnebnimi spremembami, smo spoznavali z otroki našega vrtca v oddelku 4–5 let. Da bi otroke seznanili z vremenskimi pojavi in jih ozavestili o pomenu globalnih podnebnih sprememb našega planeta, povezanosti vseh njegovih sfer in vpliva le-teh na življenje

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Ustanova: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec Črenšovci

V letošnjem šolskem letu smo načrtovali izvedbo tematskega sklopa, navezujočega se na aktivnosti »Živeti s podnebnimi spremembami«. Naravne vremenske pojave smo opazovali čez celo šolsko leto, pobliže pa smo se s to tematiko seznanili na začetku meseca maja, ravno ko so se dogajale najbolj pestre vremenske situacije. Podnebne spremembe smo otrokom predstavili na njim primeren način skozi različne dejavnosti, v katere so bili aktivno vključeni.

Z otroki nam je uspelo izpeljati načrtovane cilje in vsebino s pestrimi aktivnostmi. Pri izvajanju le-teh smo uporabljali različne metode, od opazovanja, poslušanja, pogovora, opisovanja, eksperimentiranja, merjenja, ugotavljanja, igre do lastne aktivnosti. Tako smo brez posebnih razlag otrokom najlažje razložili vremenske pojave na konkretnih primerih, ki so se v tem času odvijali v našem okolju. Bili smo priča muhastemu vremenu, pripekajočim sončnim dnevom, izrazitim vetrovnim razmeram, neutrudnemu deževju, pomladnim ploham in nevihtam ter celo pojavu mavrice. Skupaj z otroki smo ugotovili, da se vremenske situacije spreminjajo iz dneva v dan ali celo iz ure v uro.

Otroci so spoznali veliko novih pojmov (termometer, dežemer/ombrometer, burja, žled, sodra itd.), občutili različne vremenske pojave na prostem (dežne kaplje, čofotanje v lužah), vsakodnevno beležili in odčitavali vrednosti temperature zraka in količine padavin, neposredno spremljali, kako vplivajo padavine na rast rastlin na vrtčevskem zeliščnem vrtu in visokih gredah ter kaj se zgodi z njimi, če nimajo vode. Ugotavljali smo, kako vremenski pojavi in spremembe vplivajo na naše počutje. Ogledali smo si televizijsko vremensko napoved in nato ustvarili tematski kotiček, v katerem so otroci imeli možnost napovedovanja vremena in igre vlog. Vsakodnevno smo prebirali pravljice na temo podnebje in skrb za okolje iz zbirke Vremenske pravljice. Ustvarili smo več likovnih izdelkov – dežnik, dežne škornje, z izdelki smo tudi predstavili, kako vreme vpliva na oblačenje in jih razstavili v igralnici. Pri urah angleščine smo se seznanili z novimi vremenskimi pojmi (rain/rainy, the sun/sunny, cloud/cloudy, snow/snowy) in prepevali angleške pesmice o vremenu. Otrokom so bili zelo zanimivi eksperimenti, ki smo jih izvedli (barvni dež, tornado, mavrica, led). Preko čutil smo občutili dežne kaplje na lastni koži in jih tudi okusili. Za sprostitev v krogu smo poskrbeli s poslušanjem zvočnih posnetkov: Kateri vremenski pojav slišim? Kakšno je vreme? Poseben vtis pa so na njih naredili ekstremni vremenski pojavi.

Vremenski opazovalni dnevnik in vremenski koledar

Aktivnost otrok smo spodbudili z opazovanjem vremenskih pojavov v naravi in beleženjem vremenskega dnevnika, kamor smo zapisovali dnevno izmerjene podatke o temperaturi zraka, količini padavin in nanj prilepili ustrezne vremenske simbole (sončno, deževno, oblačno, delno oblačno, veter, sneg, megla). Ob koncu tematskega sklopa smo analizirali izmerjene podatke. 

Razgovor o podnebnih spremembah

O okoljskih vprašanjih, posebej podnebnih spremembah, je v zadnjih desetletjih veliko govora, a kljub temu je ozaveščenost ljudi o posledicah, ki jo te prinašajo, še precej nizka (Reynolds, 2004). Zato smo se tudi z otroki pogovarjali o tej pereči problematiki in iskanju rešitev. Otrokom smo zastavili vprašanja: Kako bi zmanjšali ali preprečili podnebne spremembe? Kaj bi naredili za čistejše okolje? Kako bi pregnali muhasto vreme? Njihovi odgovori so bili zelo izvirni in zanimivi in so naslednji:

- »Z vetrovno kapsulo bi odpihali slabo vreme.«

- »S prepevanjem pesmic bi priklicali sonce.«

- »Na Zemljo bi poslali korono, ki bi uničila slabo vreme.«

- »Na Zemljo bi padel meteorit, ki bi odstranil dež in strele.«

- »Naredili bi znak STOP slabo vreme.«

- »Počistili bi smeti in vreme bi postalo lepše.«

Ekstremni vremenski pojavi

Podnebne spremembe se odražajo tudi v ekstremnih vremenskih oblikah, zato smo si le-te ogledali preko dokumentarnih posnetkov in drugih medijskih kanalov. Otroci so se tako seznanili z nekaterimi novimi vremenskimi izrazi, kot so toča, sodra, tornado, žled, snežni plaz, poplava ali povodenj in suša. Otroke so predvsem prevzeli nekateri naravni pojavi, kot so strela, ki jo sestavljata blisk in grom.

Eksperimentiranje

Da bi otroci lažje razumeli vremenske pojave, povezane z vodo, smo izvedli poskuse. S pomočjo vode, brivske pene in jedilne barve smo si pričarali barvni dež, s katerim smo želeli ponazoriti »deževni dan«. Z otroki smo spoznavali vodo v vseh treh agregatnih stanjih in njeno kroženje v naravi ter jo uporabili kot novo likovno tehniko – slikanje z barvnimi ledenimi kockami. Otroke je navdušil vodni tornado v steklenici.

Veselje na dežju

Največji nasmeh so na otroških obrazih pričale dogodivščine na dežju. Ker smo vsakodnevno spremljali vremensko napoved, smo se z otroki s primerno dežno opremo ob deževnih dneh večkrat odpravili ven. Z dežniki smo se odpravili na sprehod, z njimi zaplesali, največje veselje pa so doživljali ob čofotanju v lužah.

 

Aktivnosti, povezane z vremenom, so otrokom doprinesle mnogo novih spoznanj oz. nadgradile njihova predznanja. Otroke smo želeli ozavestiti o posledicah, ki jih podnebne spremembe prinašajo. Ob zaključku smo analizirali rezultate in razmišljali, kako lahko pripomoremo k temu, da preprečimo največje podnebne grožnje, s katerimi se sooča naš planet.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji