Hrana – »naš vsakdanji kruh«

Avtor prispevka : Renata Kus Pisek ([email protected]), objavljeno 28.12.2021 21:45:56
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Hrana, Srednja šola, Ozaveščanje, Trajnostni razvoj
POVZETEK:

Glavni cilj dejavnosti je bil ozavestiti odnos dijakov do hrane kot dobrine, razvijati spoštovanje do hrane ter tako uvesti različne dejavnosti, da zmanjšamo količino zavržene hrane.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Kot že naziv naše šole pove, smo šola, ki je tesno povezana s pridelavo hrane. Torej je naša osnovna prioriteta priučiti dijake spoštljivega odnosa do hrane. Hrana je na eni strani vrednota ter za bodoče pridelovalce hrane vir preživetja. Zato smo dejavnost tudi poimenovali Hrana - "naš vsakdanji kruh".

Kako opozoriti na problematiko zavržene hrane smo se lotili na različne načine. V delo so bili bolj vpeti dijaki živilstva (programa mesar in slaščičar) ter dijaki nižjega poklicnega izobraževanja. Pričeli smo jeseni, ko smo v tednu od 12.–16. 10. 2020 (pred svetovnim dnevom hrane) opravili meritve zavržene hrane. Dijaki so merili težo zavržene hrane s tehtanjem. Potem se je to število razdelilo na število oseb, ki so jedle. Jedilnika tisti teden nismo nič prilagajali, zato da smo lahko ocenili realno stanje. Težavo nam je pri merjenju zavržene hrane predstavljalo to, kaj je zavržena hrana (ali se odštejejo kosti, voda pri mineštrah …). Tako, da smo pogrešali navodila, kako se obračunava količina v takšnih primerih.

Naše delo v šoli je bilo nato prekinjeno zaradi COVID-a. So se pa dijaki teh programov na daljavo udeležili predavanja ge. Urške Fartelj o recikliranju ostankov hrane. Delo je bilo tudi po mesecu marcu okrnjeno, saj so bili dijaki na šoli prisotni samo vsak drugi teden. Tako smo v ponedeljek, 19. 4. 2021 (pred slovenskim dnem brez zavržene hrane), ponovili dejavnost tehtanja zavržene hrane. Tokrat smo načrtno izdelali jedilnik, ki je bil po željah dijakov z ciljem, da zmanjšamo količino zavržene hrane.

Dijaki prvega letnika programa pomočnik v biotehniki in oskrbi so po skupinah izdelali plakat, s katerim smo v šolski jedilnici opozorili tudi ostale dijake. Tako je imela ena skupina nalogo, da je poiskala recepte, s katerimi se lahko porabi ostanke hrane, druga je iskala podatke o količini zavržene hrane v Sloveniji ter tretja različne načine kako izkazati večje spoštovanje do hrane (da namesto mesa vstavijo fotografije prikupnih živalic).

Količina zavržene hrane se je po izračunih zmanjšala za približno 5%. Treba pa je dodati, da smo že prej imeli zelo majhne količine zavržene hrane ter da smo tokrat merili samo polovico dijakov, saj so imeli ostali izobraževanje od doma.

Najučinkovitejše so se izkazale sledeče dejavnosti:

-          plakat o pomenu hrane pri začetku vrste, ko dijaki čakajo na hrano,

-          da dijaki sami povedo kuharicam, če naj dajo manjšo porcijo,

-          da so dijaki videli številke, koliko povprečno na osebo zavržemo hrane na šoli,

-          da so dijaki sodelovali pri oblikovanju jedilnika.

Za naslednje šolsko leto načrtujemo ponovno takšne aktivnosti, še bolj bomo vključili  vsebine možnih reciklaž hrane.

 

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji