Tehniški dan voda

Avtor prispevka : Jana Dolenšek ([email protected]), objavljeno 30.06.2021 12:18:57
KATEGORIJA:
Voda
KLJUČNE BESEDE:
Voda, Energija
POVZETEK:

Po sili razmer smo morali izvesti tehniški dan na daljavo. Osrednja tema dneva dejavnosti je bila voda.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Za mesec december smo imeli načrtovan tehniški dan, ki pa smo ga morali po sili razmer izvesti na daljavo. V sodelovanju z učitelji naravoslovnega aktiva je nastala ideja, da bi za vse učence predmetne stopnje pripravili dan dejavnosti, ki bi učence opozarjal na pomen vode. V spletni učilnici smo učencem objavili kratka navodila o poteku tehniškega dejavnosti. 

V prvi šolski uri so morali učenci vseh razredov zapisati ali narisati vse, kar že vejo ali občutijo ob pojmu voda (možganska nevihta). Izdelek, ki so ga morali vsi učenci pripraviti in oddati v spletno učilnico ni imel nobenih oblikovnih ali drugih omejitev. Lahko so objavili fotografije zapisov, PP predstavitve, videoposnetke…   

V času druge in tretje šolske ure so si učenci ogledali odličen dokumentarni film z naslovom »Žejni svet«, katerega si je bilo možno ogledati na Arnesovi spletni strani. Po ogledu filma in po malici, pa so morali učenci zapisati članek ali kolumno za šolsko glasilo. V članku smo želeli poleg kratkega povzetka filma izvedeti tudi, ali po ogledu filma razmišljajo in čutijo učenci do vode kaj drugače. Pri pripravi Wordovega izdelka so morali učenci paziti na slovnično pravilnost zapisa, na ustreznost števila besed in na zapisane oblikovne zahteve. Izdelek so morali oddati v spletno učilnico v roku treh dni.

Zadnja naloga učencev 6. in 7. razreda je bila bolj praktične narave. Izbrati so morali eno izmed treh predlaganih aktivnosti, in sicer izdelava filtra za vodo, florariuma (ekosistem v kozarcu) ali opraviti sprehod do najbližjega vodnega telesa, ob katerem naj bi si učenec vzel čas za razmislek in umiritev. Za zadnjo nalogo so morali učenci 6. in 7. razreda pripraviti Wordov dokument, v katerega so morali vključiti 4 fotografije izdelka ali svojega selfija ob vodi ter kratek komentar. Izdelek so morali v roku treh dni oddati v spletno učilnico.

Učenci 8. in 9. razreda pa so se preko Zoom povezave udeležili izobraževalnih delavnic v izvedbi Ekošole z naslovom »Podnebne spremembe in Kalkulator CO2«. Po končani delavnici so morali v Wordov dokument zapisati 10 zanimivih ali šokantnih dejstev, ki so jih izvedeli ter dokument oddati v spletno učilnico.

Učiteljice naravoslovnega aktiva in hkrati organizatorice dneva dejavnosti smo vse prispele izdelke pregledale ter med njimi izbrale po našem mnenju najboljše. Pri izbiri najboljšega izdelka iz vsake kategorije so nam pomagali z glasovanjem učenci celotne šole. Vsi učenci so lahko glasovali za najboljši izdelek na spletni strani šole (https://www.osstopice.si/2020/12/24/tehniski-dan-voda/). 

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji