Pot belega zlata - mleka

Avtor prispevka : marjeta trček ([email protected]), objavljeno 05.06.2022 22:34:02
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Hrana, Biotska raznovrstnost, Zdravje in dobro počutje, Predavanje, Lokalna pridelava, Okoljski znak, Učno okolje, Živali
POVZETEK:

Spoznavanje prireje mleka od krave in njene krme do končnega potrošnika. Po teoretični predstavitvi učenci na to temo likovno ustvarjajo z barvnim papirjem, striženjem in lepljenjem oblik.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Učenci spoznajo delo na kmetiji, živali na kmetiji, sestavo mleka, mleko v prehrani, od kod prihaja mleko, izvor in pomen slovenskega mleka – kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, reja krav molznic v hlevu, molzišča, pridelovanje travniške krme, paša živali na pašniku in na planinah, kdo so lokalni predelovalci mleka, lokalne kmetije, spoznajo pasme za prirejo mleka in mesa. Spoznajo pomen lokalne oskrbe, pot mleka od kmetije do kozarca ter mlečne izdelke. Spoznajo problem embalaže.

Število sodelujočih učencev so trije oddelki petih razredov in štirje učitelji.

Predlogi za naslednje šolsko leto: to tematiko predstaviti še drugi generaciji otrok, ogled predelave mleka na zasebni mlekarni v Gorenji vasi ali v Loških mlekarnah, pohod na planino Blegoš, predstavitev ali predavanje živinozdravnika, ogled in predavanje kmeta v lokalnem okolju, ki skrbi za krave in kmetijo, predavanje o kmetijstvu v Sloveniji s Kmetijskega inštituta, Biotehniške šole.

Učenci na temo »Na kmetiji je lepo«, »Življenje na kmetiji« likovno ustvarjajo z barvnim papirjem, striženjem in lepljenjem oblik. 

Komentarji