Ozaveščanje-podnebne spremembe

Avtor prispevka : Urška Jeraj (jeraj.urska@gmail.com), objavljeno 30.06.2021 10:21:00
KATEGORIJA:
Podnebne spremembe
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Ozaveščanje
POVZETEK:

Z učenci 6. razreda nižjega izobrazbenega standarda smo raziskovali in spoznavali vzroke ter posledice podnebnih sprememb.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

NASLOV PROJEKTA / AKCIJE /  AKTIVNOSTI:

Ozaveščanje-podnebne spremembe


VODJA PROJEKTA:

Urška Jeraj

 

UDELEŽENI UČENCI IN UČITELJI (število učencev in učiteljev):

Sodelovalo je 11 učencev 6. razreda nižjega izobrazbenega standarda.

 

ČASOVNI POTEK AKTIVNOSTI:

Načrtovane aktivnosti smo izvedli v spomladanskem času. Aktivnosti so potekale tri tedne, in sicer v času od 8. 4. 2019 do 26. 4. 2019. Kljub določenemu časovnemu okviru pa smo se o izbrani tematiki pogovarjali ter spoznavali nova znanja preko celega šolskega leta.

 

CILJI:

Podnebne spremembe so pojav, ki se pojavlja na celotnem planetu Zemlja. Razmere in s tem življenje na našem modrem planetu, se spreminjajo. Spreminjanje lahko omilimo, če spremenimo način življenja z majhnimi koraki. Učenci si bodo ogledali slikovni material in videoposnetke, ki prikazujejo spreminjanje podnebja ter napovedi za prihodnost. Razmišljali bodo kako bi lahko spreminjanje upočasnili. Učenci so v okviru projekta spoznali:

- kako se podnebje spreminja,

- kakšne so napovedi na področju podnebnih sprememb,

- kaj lahko naredijo oni sami, da pripomorejo k upočasnjevanju podnebnih sprememb.

 

OPIS PROJEKTA:

V razredu smo v okviru predmetov naravoslovje, slovenščina, računalniško opismenjevanje ter gospodinjstvo poudarek namenili pridobivanju znanja o podnebnih spremembah. Učenci so si ogledali različne video filme, ki prikazujejo vzroke in posledice spreminjanja podnebja. Pozornost je bila namenjena v razmislek, kaj lahko naredijo oni, da pripomorejo k manj onesnaženemu okolju. V okviru predmeta gospodinjstvo smo obiskali Eko kotiček na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Učenci so pridobili dodatna znanja o ločevanju in recikliranju odpadkov ter o pozitivnih vplivih na okolje. V okviru predmeta računalništvo so učenci samostojno pripravili PowerPoint predstavitev na temo podnebnih sprememb ob usmeritvah na učnem listu. Rešili so tudi ekokviz iz revije Tabor (številka 1, marec 2019, stran 14-15). Pri pouku slovenščine smo urili branje ter bralno razumevanje s pomočjo besedila z naslovom Podnebne spremembe iz revije Tabor (številka 1, marec 2019, stran 16 -20).

 

POSTOPKI IN METODE DELA:

Pogovor, razgovor, opisovanje, praktično delo, delo z računalnikom.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:        

Začrtane cilje smo realizirali. Pogovor o podnebnih spremembah je v tem času zelo na mestu. Učence je tematika izredno zanimala. Posledice podnebnih sprememb so se učencev dotaknile. Pokazali so veliko empatije do živali in ljudi, ki jih podnebne spremembe prizadenejo. Prav tako, pa so začeli razmišljati tudi o svojem delovanju, s katerim lahko omilijo potek podnebnih sprememb.

 

SPREMLJAVA POTEKA PROJEKTA:

Projekt se je natančneje spremljal v obdobju od 8. 4. 2019 do 26. 4. 2019.

 

POZITIVNE IZKUŠNJE /VTISI PROJEKTA:

Učence so teme zelo zanimale. Ob posnetkih podnebnih sprememb in niso ostali čustveno ravnodušni.

 

NEGATIVNE IZKUŠNJE / VTISI PROJEKTA:

Negativnih izkušenj ni bilo.

 

PREDSTAVITEV IN RAZŠIRJANJE PROJEKTA:

Spodbuditi učence k razmisleku o podnebnih spremembah, ki se na našem planetu dogajajo. Ozavestiti učence o posledicah le teh in kakšen je lahko njihov vpliv.

 

PREDLOGI ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO V OKVIRU PROJEKTA:

Predlagam, da se projekt izvaja tudi v prihodnjem šolskem letu. Temo in aktivnosti povezane z ozaveščanjem o podnebnih spremembah se lahko vključi v vse predmete, ki jih imajo učenci na urniku.

 


Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji