POMEN ZGODNJE EKOLOŠKE OSVEŠČENOSTI

Avtor prispevka : Milena Školiber (milenaskoliber@gmail.com), objavljeno 14.02.2023 15:48:24
KATEGORIJA:
Ekošole poročajo
KLJUČNE BESEDE:
Izobraževanje, Načrtovanje, Ogled, Ozaveščanje, Dobra praksa, Projektno delo, Recikliranje, Ustvarjalnost
POVZETEK:

O pomembnosti varovanja okolja je potrebno poučevati tudi najmlajše, kar pomeni, da moramo z okoljsko vzgojo začeti že pri predšolskih otrocih v vrtcu. Otrokom smo z lastno aktivnostjo skozi dejavnosti predstavili reciklažo in ponovno uporabo odpadkov v smislu varovanja okolja in narave.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

UVOD

Trdna povezanost narave in človeka traja že od nekdaj, vendar prihodnost narave in človeka kot dela narave ni bila še nikoli tako zaskrbljujoča. Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Odpadki so in bodo del našega vsakdana, zato je izredno pomembno že v zgodnjem otroštvu postaviti dobre temelje za zavestno in odgovorno skrb za zdravo okolje, in s tem ravnanje z odpadki. Ključnega pomena smo pri tem vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer otroci na sistematičen način spoznavajo, kaj se dogaja z nakopičenimi odpadki, ali lahko odpadek ne pristane v košu za smeti, kako jih lahko ponovno uporabimo ali zgolj popravimo. Naš vrtec sedaj konstantno sodeluje z lokalnim Centrom ponovne uporabe Ormož, ki je nastal v okviru projekta Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže centrov ponovne uporabe z zelenimi delovnimi mesti. Doslej smo bili medsebojno povezani predvsem strokovni delavci, letos pa smo se odločili, da aktivno vključimo tudi naše varovance – predšolske otroke in starše. 

METODE IN CILJI

V okviru tega celoletnega projekta, ki je potekal na ravni celotnega vrtca, smo bile vključene vse strokovne delavke vrtca, strokovni delavci iz Centra ponovne uporabe, strokovnjak iz Komunalnega podjetja Ormož, šolski kuhar, otroci vseh skupin in starši. Zadali smo si cilje, da spoznamo, kaj so nevarni odpadki in kaj v naravi povzročajo, da ozaveščamo o pomembnosti ohranjanja narave in naravnih virov, da zmanjšamo količine odpadkov in le-te znamo ustrezno ločevati, da spoznavamo možnosti ponovne uporabe odpadka in predelave le-teh ter da spoznamo lokalne organizacije kot pomembne ustanove za osebno in družbeno odgovorno vedenje, ravnanje in življenje, ter z njimi sodelujemo. Danim ciljem smo sledili skozi mnoge dejavnosti, ki so se navezovale na vsakdanje življenje v vrtcu in doma in so omogočale povezovanje različnih področij kurikula ter drugih dogodkov. Strokovne delavke vrtca smo najprej same raziskovale, kako lahko popravljamo, delamo iz starega novo … in se v ta namen povezale in obiskale Center ponovne uporabe v Ormožu, kjer smo skozi delavnice, opazovanje, pogovore z njimi, same prišle do spoznanja, kako pomembno je to. Tudi v smislu tega, da same tam marsikaj nakupujemo zase in tudi kaj za skupino v vrtcu. 

Mini center ponovne uporabe smo ob sodelovanju s strokovnjaki Centra ponovne uporabe Ormož imeli tudi v našem vrtcu. Poučili so nas, da odpadkov ne predstavljajo samo plastika, različna embalaža ampak tudi tekstil. Organizirali smo delavnice, ob katerih so otroci s svojo aktivno vlogo sodelovali in soustvarjali ter tako pridobivali nove izkušnje in spretnosti ter izražali svojo domišljijo. Vključevali smo tudi starše, enkrat kot pomoč pri organizaciji dejavnosti, drugič kot aktivne udeležence ali le kot opazovalce. Kot pozitivna se je izkazala vključitev oz. sodelovanje z lokalno organizacijo – Centrom ponovne uporabe in Komunalnim podjetjem Ormož, ki so potrdili pomembnost in hkrati preprostost ponovne uporabe odpadnega materiala in recikliranja.

V vrtcu smo se vzgojiteljice o predelavi in ponovni uporabi starega tekstila in drugih predmetov veliko pogovarjale z otroki ter o pomembnosti le-tega k ohranjanju narave in okolja. To smo nekako želele predstaviti otrokom skozi dejavnosti, vendar večina otrok ni razumela, kako lahko iz stare majice ali hlač nastane nova majica ali kaj drugega. Da jim to približamo, smo se skupaj odpravili v Ormož in si res natančno ogledali delo v Centru ponovne uporabe. Gospa Senada, vodja centra, jim je natančno razložila, da vse staro, pokvarjeno ni za v smeti, ampak lahko te stvari popravimo, predelamo, jim damo novo vrednost in uporabo. Otroci so si ogledali šivalnico, popravljalnico in predelovalnico ter bili nad videnim in končnimi izdelki navdušeni. Po obisku smo se dogovorili, da bomo tudi mi v vrtcu imeli pravi mini center ponovne uporabe. Z zaposlenimi v tem centru smo se strokovne delavke najprej dogovorile, kaj vse bomo prenovili, reciklirali, da bodo aktivno lahko vključeni tako otroci, kot tudi starši. Nato smo medse povabili strokovnjake iz centra v Ormožu. V dejavnostih, ki smo jih pripravili s tremi zaposlenimi v tem centru, so sodelovali otroci vseh skupin in tudi več kot četrtina vseh staršev v aktivni vlogi. Najprej so povabljeni strokovnjaki vsem skupaj predstavili svoje delo in poslanstvo, saj večina staršev še ni vedela, da v naši neposredni okolici ta center sploh obstaja in kakšne možnosti ponuja. V poteku različnih dejavnosti smo imeli možnost predelave stare avtomobilske pnevmatike, katera nam bo služila za gredico. Pokazali so nam, kako se iz ostankov volne naredijo obeski za ključe in kako lahko stari, popraskani stoli postanejo barviti. Kamni, ki se znajdejo na našem igrišču, so postali mini slikarsko platno, kasneje pa smo jih porabili za sestavo mozaika in okrasitev naših mini gredic. Krpice ostankov blaga so z dodano otroško poslikavo in sešite skupaj postale čudoviti naglavni trakovi. Zastavljen cilj je bil dosežen tudi v tem smislu – preko dejavnosti v aktivni vlogi ozaveščati odrasle, širšo družbo in jih spodbujati.

ZAKLJUČEK

Z namenom vzgojiti ekološko ozaveščenega posameznika s primernimi vrednotami, na katerih bo lahko gradil še naprej, vrtec izkorišča vse ponujene možnosti narave, tako travnike, polja, vrtčevski vrt in gozd. Skozi celoletni projekt in dejavnosti, ki smo jih načrtovali, organizirali in izvedli skupaj s strokovnjaki Centra ponovne uporabe in drugimi, smo stopili za korak naprej v zmanjševanju odpadkov, reciklaži ter ponovni uporabi le-teh in predvsem v vzgoji otrok za odgovorno ravnanje že v zgodnjem otroštvu. Ugotovili smo, da okolica to sprejema in se s tem tudi sama ozavešča, kar se kaže, da že drugo leto zapored na bazarju prodajamo samo izdelke, ki smo jih ustvarili iz odpadnega materiala (plastenke, ostanki blaga, volne ...) in jih skoraj v celoti prodamo. S stalnim in načrtnim vpeljevanjem teh vsebin in ciljev v Letni delovni načrt vrtca, bo z leti marsikaj postalo samoumevno. Tudi starši bodo sčasoma sprejeli, da uporabljati rabljeno ni znak revščine, ampak odgovornega ravnanja. Z vključevanjem staršev smo stopili na skupno pot, ki postavljene temelje še utrjuje in v sodelovanju z njimi otroke z dobro popotnico pošiljamo na pot k ekološko ozaveščenim odraslim.

Literatura in viri

Center ponovne uporabe. Kaj je center ponovne uporabe?. Pridobljeno s http://www.cpu-reuse.com/kaj-je-cpu

Bahovec, E., Bregar-Golobič, K., Kranjc, S. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport

Klopčič, A.(2012). Eko vrtec, Ljubljana: Eko knjiga d. o. o.

Tarman, K.(1992). Osnove ekologije. Državna založba Slovenija.

Bodi eko. Pomembnost samooskrbe s hrano. Pridobljeno s https://www.bodieko.si/samooskrba-hrana

Pavlovič,A. (ur). (2016).Ekološka vzgoja predšolskih otrok. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno s http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_pavlovic-ajda.pdf


Priloge

# Ime datoteke

Komentarji