Izdelava modelov celic iz odpadnega materiala

Avtor prispevka : Nina Vozlič (nina.vozlic81@gmail.com), objavljeno 28.05.2020 19:56:32
KATEGORIJA:
Gradiva
KLJUČNE BESEDE:
Ohranjanje našega sveta, Osnovna šola, Didaktični pripomoček
POVZETEK:

Kot učiteljica biologije in koordinatorka ekošole večkrat pri pouku združim oboje. Tako so učenci 8. razredov naredili modele različnih celic iz odpadnih materialov. Učenci so delali v parih oz. trojicah. Namen je bil, utrditi predelano snov, nadgraditi učno uro in odpadkom ponuditi novo življenje.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(5)

UVOD:

V prispevku je na kratko predstavljena učna ura pri biologiji, in sicer nadgradnja učne ure na temo celica. Za tak način ure sem se odločila zato, ker učenci splošno nimajo preveč radi učne snovi o celicah. In seveda iz ekološkega vidika, kako ponovno uporabiti embalažo in drug odpadni material.


CILJI:

- samostojno in odgovorno delo učencev,

- učenci se sami organizirajo v trojice oz. pare,

- učenci si sami poiščejo odpadni material, katerega bodo uporabljali,

- ponovna uporaba odpadnega materiala,

- pridobivanje izkušenj, kako lahko tudi sami pripomorejo k varovanju in ohranjanju narave,

- učenci utrdijo znanje o celici (zgradba, razlika med različnimi tipi celic),

- učenci utrdijo naloge posameznih organelov v celici)...


UPORABLJENI MATERIALI IN PRIPOMOČKI:

- kartonske škatle

- plastenke

- odpadne žoge

- zamaški

- odpadna volna

- gumbi

- različna semena

- odpadni plastelin

- odpadni stiropor

- stare tempera in vodene barvice

- tehnični nož

- škarje

- lepilo

- lepilni trak


POTEK DELA:

Eno uro prej so dobili učenci jasna navodila kako bosta potekali naslednji 2 uri. In sicer so se učenci razdelili v 4 skupine ter z žrebom jim je bila dodeljena vrsta celice.

Pouk je potekal v blok uri. Prvo uro so učenci izdelali celico, drugo uro pa so se 25 minut pripravljali na zagovor svojega izdelka, nato pa je sledil 20 minut zagovor. Vsaka skupina je imela 5 minut časa za zagovor. Pri zagovoru so povedale katere odpadne materiale so uporabili pri izdelavi, kateri tip celice so naredili in za vsak organel, ki ga je imela njihova celica, so povedali, kakšno nalogo opravlja.


ZAKLUČEK:

Vse izdelke smo fotografirali in objavili na šolski spletni strani. Naredili pa smo tudi šolsko razstavo.Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji