Mali milijon cevi

Avtor prispevka : Tina Grapulin Bavčar, objavljeno 02.06.2020 08:47:53
KATEGORIJA:
Gradiva
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Gradiva, Osnovna šola, Didaktični pripomoček
POVZETEK:

V sklopu izbirnega naravoslovnega predmeta Rastline in človek je po učnem načrtu, med cilji, obravnava zgradbo rastlin. Glede na naslov, so bili učenci prepričani, da se bomo pogovarjali o vodovodnih, kanalizacijskih, izpušnih ceveh….

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Učiteljica v tišini odpelje učence na travnik. Učence razdeli v dve skupini in jim poda nalogo, da vsaka  skupina nabere deset različnih rastlin. Še vedno v tišini, se učenci zberejo v učilnici na prostem, pred šolo, kjer ima učiteljica dve škatli. Na prvi škatli je oznaka E, na drugi pa D.

Prične se dejavnost po skupinah. Učenci imajo nalogo, da izdelajo kviz o rastlinah, ki so jih nabrali na travniku. Vprašanja v kvizu sestavijo na podlagi predhodnega znanja o zgradbi in delovanju rastlin. Ko učenci pripravijo kviz, si skupini postavljata vprašanja, ena drugi in obratno. Za vsak pravilni odgovor učiteljica skupini podari nagrado, slamico različne barve, na koncu pa še lonček. Na koncu, po razgovoru z učiteljico, morata skupini nabrane rastline ločiti v dve skupini, ter jih pravilno uvrstiti v škatli. Učenci ugotovijo, da je to glede na značilnost ali so enokaličnice ali dvokaličnice. Za pravilno urstitev dobijo nagrado barvice.

Učiteljica napoti učence v šolsko učilnico z navodilom, da s seboj ponesejo vse nagrade. V učilnici učence čaka mikroskop s skrivnostnim preparatom. Učenci si preparat ogledajo ter narišejo skico na A4 list. Skico tudi pobarvajo. Iz dobljene skice, v prečnem prerezu, učenci izdelajo model s pomočjo slamic in lončka. Učenci ugotovijo, da so izdelali steblo z žilami v katerih so vodovodne in sitaste cevi.

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji