TRAVNIK

Avtor prispevka : Nina Dimec Dular ([email protected]), objavljeno 08.06.2021 22:21:43
KATEGORIJA:
Biotska raznovrstnost
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Okolica šole, Osnovna šola, Gibanje, Rastline, Raziskovanje, Zgodnje naravoslovje
POVZETEK:

Učenci 1. razreda so v sklopu podaljšanega bivanja gibanje na prostem nadgradili z rednim opazovanjem in raziskovanjem travnika v okolici šole.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Pri tem so se naučili prepoznati in poimenovati nekaj rastlinskih in živalskih vrst. S pomočjo strokovne literature so poskušali določiti posamezno rastlinsko vrsto. Naučili so se poimenovati posamezne dele rastline in opredeliti vlogo posameznega dela rastline. Učenci so se naučili opisati življenjsko okolje travnik. Seznanili so se s postopkom izdelave herbarija. Pogovarjali so se o pomenu biotske raznovrstnosti. Primerjali so pognojen travnik s travnikom, ki ni pognojen.  Diskutirali so o pomenu čebel, spoznavali njihov način življenja in jih likovno upodobili. 

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji