Eko dan - gozd, travnik, potok

Avtor prispevka : Sandra Kontrec ([email protected]), objavljeno 01.06.2021 22:13:38
KATEGORIJA:
Okolica šole
KLJUČNE BESEDE:
Biotska raznovrstnost, Okolica šole, Osnovna šola, Rastline, Živali
POVZETEK:

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb smo načrtovali in pripravili naravoslovni dan, EKO DAN, v bližnji okolici šole, v "mehurčkih", v obliki odprtih učilnic. Izkoristili smo bogastvo in pestrost, ki nam ga ponuja narava našega šolskega okoliša. Raziskovali smo gozd, travnik in potok.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Eko dan je dan dejavnosti, ki ga vedno nestrpno pričakujemo, saj na ta dan lahko počnemo marsikaj zanimivega, sodelujemo v oblikovanju odprtih učilnic, raziskujemo, delamo poskuse, izdelujemo različne izdelke ipd.

Letos nam vreme ni bilo posebej naklonjeno, toda mislim, da je bilo za izvedbo tega naravoslovnega dneva oz. ekodneva ravno pravšnje. Pri načrtovanju in izvedbi eko dneva so sodelovali učenci in učitelji matične in podružničnih šol.

Letos smo izkoristili naravno bogastvo našega šolskega okoliša in raziskovali gozd, travnik ali potok.


Udeleženci ene izmed odprtih učilnic so spoznavali različna živa bitja in okolje na Selanski učni poti.

Ena skupina je preučevala in prepoznavala travniške rastline. Poudarek je bil na ekologiji, kako skrbeti za okoliš ter kako s čim manj poseganja v naravo izdelati herbarij, ki je učni pripomoček.

Učenci odprte učilnice, ki so preučevali potok,  so izvedli meritve kakovosti vode bližnjega Ratkovskega potoka in izdelali letak. Meritve so analizirali in podali oceno ekološkega stanja potoka po predpisanih elementih: fitobentos in makrofiti, bentološki nevretenčarji, ribe (biološki elementi kakovosti), pH vrednost vzorca vode, barva vzorca vode in vonj vzorca vode. 


Večina nas je ta dan preživela v gozdu, kjer smo se s pomočjo opazovanja narave in različnih aktivnosti veliko naučili. Učenci, ki so se odpravili v gozd v bližino šole, so ponovili pomen gozdnega ekosistema, zgradbo in pomembnost dreves ter habitate gozdnih živali. Imeli so določene meje raziskovalnega območja in zvočni signal, ob katerem so se vračali na poročanje.

Skupina učencev je raziskala vprašanje, ali so živa bitja v različnih ekosistemih enakomerno razporejena. Izbrali so si tri ekosisteme: gozd, travnik in območje ob potoku. Na približno 4 m2 veliki površini so opazovali in zabeležili, katere rastline in živali se nahajajo tam ter koliko je posameznih primerkov. Na koncu so primerjali, koliko različnih vrst so naštele vse dvojice in kako raznolika je bila živalska oz. rastlinska populacija na določenem območju. Svoje ugotovitve so napisali na plakat.

Naslednja skupina učencev je pokazala svojo kreativnost z iskanjem vzorcev v gozdu, ki jih spominjajo na dele človeškega telesa. Pri tem so razvijali praktične življenjske veščine in sodelovali v skupini – sodelovalno učenje.

Učenci so dokaze tudi fotografirali. Poleg raziskovanja so razvijali tudi ustvarjalne veščine.

Zadnja skupina učencev je v svoji odprti učilnici izvedla učno uro športa v gozdu, izdelali so tudi bivak.


Za šole, ki ležijo v ruralnih območjih, je narava najboljša učiteljica. 

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji