Svetovni dan voda

Avtor prispevka : Marina Petakovič ([email protected]), objavljeno 06.04.2022 11:55:40
KATEGORIJA:
Ohranjanje našega sveta
KLJUČNE BESEDE:
Podnebne spremembe, Voda, Biotska raznovrstnost, Zdravje in dobro počutje, Ohranjanje našega sveta, Vrtec, Ozaveščanje, Učno okolje
POVZETEK:

v Vrtcu Ravne na Koroškem, v enoti Levi devžej, smo strokovne delavke načrtovale dejavnosti za spodbujanje, ozaveščanje in doživljanje vode kot naravnega vira življenja.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto, in sicer 22. marca, je razglasila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov že v letu 1993. Namen ozaveščanja je opozoriti širšo svetovno javnost na pomen vodnih virov in s tem nujnost, kako z njimi ravnamo in posledično pripomoremo k ohranjanju narave. Zaradi omejenosti in ogrožanja naravnih virov so zgodnja opozorila potrebna za pravočasno ukrepanje. V letošnjem letu poteka slogan »Podzemna voda: skrito naj postane vidno«.


Uganite - Kaj je to?

Pretaka se v strugah potokov in rek, pada kot slap, ponikne pod zemljo in se spet vrne na površje. Žubori  kot potoček, miruje v mlaki in valovi v jezeru, se blešči v morjih in oceanih, zaklenjena ždi v ledenikih (arhiv MK, Shutterstock).

Voda, seveda!

 

V enoti Levi devžej smo strokovne delavke načrtovale dejavnosti za spodbujanje, ozaveščanje in doživljanje vode kot naravnega vira življenja. Temo so otroci doživeli celostno – z besedo, gibom in s čutili. Načrtovane dejavnosti so bile izvedene najprej po posameznih oddelkih, nato smo dogajanje preselili v skupni prostor, kjer je pripravljen kotiček Svetovni dan voda. Pri iskanju informacij o vodah smo se najprej posluževali listanja in branja različne literature. Otroci so listali knjige, leksikone ter opazovali fotografije, ilustracije in podobno slikovno gradivo. Ob tem smo se pogovarjali o pomenu vode za naše življenje in življenja živali, katerim naravna bivališča ob ali v vodi nudijo tudi dom. Tako smo lahko ob tem spoznali tudi razvojni krog žabe in želve in zgrado telesa različnih vodnih živali.

Po pridobljenih informacijah o vodah, so najstarejši otroci izdelali plakat, kjer so prikazali različne vrste voda – reka, jezero, mlaka in morje. Te so uprizorili tudi z gibom in s telesom.

Sproščena igra v pripravljenem kotičku, je otroke spodbudila k raziskovanju, kjer so lahko uporabljali svoja znanja in spoznanja ter materiale in igrače zaznavali s svojimi čutili: Kakšna je voda? Ali diši? Je mrzla ali topla? Gladka ali hrapava? Kakšna je njena barva? Je vode veliko ali malo? Zakaj je tako pomembna za naša življenja? Kaj pa živali in rastline? Ali tudi te potrebujejo vodo?

Voda je čudežna snov in najdragocenejše darilo narave. Pazimo, da tako tudi ostane!

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji