Erasmus + in okusimo dediščino

Avtor prispevka : Aleksandra Ogrizek ([email protected]), objavljeno 31.05.2022 00:18:42
KATEGORIJA:
Trajnostna mobilnost
KLJUČNE BESEDE:
Trajnostna mobilnost, Okolica šole, Ohranjanje našega sveta, Ozaveščanje
POVZETEK:

Namen tega naravoslovnega dne je bil, da so se učenci seznanili s prometom, prometnimi ureditvami oziroma natančneje opazovali prometno infrastrukturo v svojem okolju ter najprej sami spoznavali/ugotavljali različne možne načine prihajanja v šolo.

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

V okviru projekta Erazmus+ in okusimo dediščino, smo 14. septembra 2021, na VIZ OŠ Rogatec s petošolci izvedli naravoslovni dan. 

 

KAKO SEM PRIŠEL V ŠOLO?

Cilji:

  • Prepoznavanje različnih možnih načinov prihajanja v šolo (peš, s skirojem, z rolerji, s kolesom, z avtomobilom, s šolskim avtobusom….)

 

OPAZUJEM PROMET

 

Cilji:

  • Opazovanje prometa in infrastrukture na šolskih poteh učenk in učencev.
  • Prepoznavanje različnih tipov prometnih ureditev: križišč, prometnih znakov in druge prometne signalizacije v svojem kraju oziroma na opazovanem območju.

 

Namen tega sklopa je bil, da so se učenci seznanili s prometom, prometnimi ureditvami oziroma natančneje opazovali prometno infrastrukturo v svojem okolju ter najprej sami spoznavali/ugotavljali različne možne načine prihajanja v šolo.

 

Končni izdelek je obsegal predstavitev skupne tabele - KAKO SEM PRIŠEL V ŠOLO?

MED NAČINI PRIHODA V ŠOLO LAHKO IZBIRAŠ MED: PEŠ, S KOLESOM, SKIROJEM, AVTOM, AVTOBUSOM, DRUGO (ČE SI V ŠOLO PRIŠEL KAKO DRUGAČE, SAM DOPIŠI NAČIN SVOJEGA PRIHODA V ŠOLO).

Učenci so že teden dni  prej razmišljali o svojih potovalnih navadah. V razredu so skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

·      Kako prihajaš v šolo? Kateri so še drugi možni načini prihajanja v šolo/potovanja?

·      Je način, kako prihajaš v šolo, naravi prijazen ali ji škodi?

·      Kako potovanje z avtomobilom škodi naravi? Zakaj? Kaj se dogaja z živalmi, rastlinami, hrupom, ravnjo stresa za okolico?

·      Kako so ljudje potovali včasih?

·      Kako poteka promet v domačem kraju? 

·      Kaj lahko storimo, da manj obremenimo okolje s svojim prihodom v šolo in iz šole?

Evalvacija: Učenci so ugotovili, da so v minulem tednu večina prihajali v šolo peš, saj je večina učencev doma v bližini šole. Oddaljeni učenci so se v šolo pripeljali s šolskim avtobusom ali pa so jih pripeljali starši.


Sledilo je delo na terenu na določenem območju, opazovanje in štetje prometa ter skupna analiza. 

Evalvacija: Učenci so ugotovili, da je v Rogatcu zelo gost promet, predvsem prevladujejo tovorna vozila, zaradi neposredne bližine mejnih prehodov s Hrvaško (Hum na Sutli in Dobovec). 


KAKO SO POTOVALI NAŠI PREDNIKI?

Cilji:

Opazovanje in opisovanje življenja ljudi v preteklosti in primerjava z današnjim.

Spoznavanje naravne in kulturne dediščine svojega kraja.

 

 Obisk Muzeja na prostem Rogatec, kjer so spoznali, kako so potovali naši predniki (voz, kočija, hodulje). Hodulje so uporabljali za prehod reke Sotle.


Sklep: Ozaveščenost otrok o vplivih prometa na okolje je na visoki ravni, kar dokazujejo njihovi rezultati. 

Komentarji