Eko arhitektura

Avtor prispevka : Mateja Škufca Langus (mateja.skufca@os-trebnje.si), objavljeno 11.05.2023 12:20:46
KATEGORIJA:
Ravnanje z odpadki
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Ohranjanje našega sveta, Recikliranje, Ustvarjalnost, Ustvarjanje, Varčevanje
POVZETEK:

Učenci so načrtovali in oblikovali zaprti prostor, ki so ga umestili v odprti prostor. Članek predstavlja povezovanje učnih vsebin likovne umetnosti (arhitektura) z vsebinami ekološkega ravnanja in trajnostne vizije. Poleg vsebin iz učnega načrta sem s to dejavnostjo razvijala kompetence podjetnosti

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

Osnovna šola Trebnje je kot razvojna osnovna šola s šolskim letom 2017/2018 vstopila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM.

Kompetence podjetnosti obsegajo tri področja (ZAMISLI in PRILOŽNOSTI, VIRI, K DEJANJEM). Vsako področje ima pet kompetenc (Polšak, 2019, str. 8, 9).

Namen projekta je bil spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti pri osnovnošolcih kot možnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

 

Z učenci 4. in 5. razreda vsako leto izvajamo dejavnosti, ki  izhajale iz ciljev učnih načrtov, in hkrati razvijajo podjetnostne kompetence.

Tudi v opisani aktivnosti je bilo delo načrtovano tako, da so dejavnosti izhajale iz zamisli učencev, razvijali so svojo ustvarjalnost in predstavljali svojo vizijo na temo arhitekture.

 

 

Slika 1: Področja in kompetence modela EntreComp (vir: https://www.zrss.si/projekti/projekt-pogum/)


 

Zadala sem si nalogo, da bomo razvijali področje ˝Zamisli in priložnosti˝ in v okviru tega tri kompetence: odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost in vizija. Iz začetne ravni smo prešli do ravni odgovornosti.

Zamisli in priložnosti:

- odkrivanje priložnosti (začetna raven)

Učenci razmišljajo o oblikovanju zaprtega prostora, narišejo skico in oblikujejo poskusne modelčke. Zamisli si med seboj predstavijo.

Večina se je odločila za enostanovanjsko hišo. Pripravili so osnovo in zbrali material za opremo vseh prostorov. Razmišljali so ekološko in trajnostno.

Načrtovali so postavitev objekta v odprti prostor:

-        upoštevanje sončne in senčne strani,

-        površje in odtekanje vode,

-        gradnja samooskrbnega vrta.

 

- ustvarjalnost

Učenci oblikujejo zaprti prostor iz različnih odpadnih in eko materialov, ki jih prinesejo od doma.

- vizija (raven odgovornosti)

Učenci pojasnijo svojo odločitev in izbiro iz vidika trajnostnega razvoja. Hiša bo narejena iz: kamna, gline in lesa. Vsi premazi bodo naravni in ekološki. Hiša bo samooskrbna, saj bo imela sončne celice, zbiralnik pitne in odpadne vode.

 

Slika 2: Zaprti prostor

 

Odprti prostor so oblikovali zelo različno. Zamislili so si park, gozd in travnik blizu ribnika.

 

Slika 3: Odprti prosto

Ideje učencev so izhajale iz domače okolja, njihove ideje bi bile izvedljive tudi v realnosti. Aktivnost je potekala v obliki sodelovalnega učenja, ki se je tudi tokrat pokazalo kot izredno motivacijsko in pozitivno, saj vključuje vse sodelujoče in dopušča različne poglede.

  

LITERATURA

1. Polšak, A. (ur.). EntreComp: Okvir podjetnostne kompetence[Online]. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 2019. [Uporabljeno 21. 7. 2023].  Dostopno na spletnem naslovu: www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf.

Galerija

Priloge

# Ime datoteke

Komentarji