MLEKASTIČNO FANTASTIČNO

Avtor prispevka : marjeta trček (marjeta.trcek@guest.arnes.si), objavljeno 24.05.2023 08:58:31
KATEGORIJA:
Hrana
KLJUČNE BESEDE:
Ravnanje z odpadki, Trajnostna mobilnost, Hrana, Zdravje in dobro počutje, Predavanje, Lokalna pridelava, Ozaveščanje, Recikliranje, Trajnostni razvoj, Živali
POVZETEK:

Učenci spoznajo pot belega zlata, super mleka. Spoznajo mlečno govedo, ovce, koze. Ogledajo si, kako je poskrbljeno za krave v hlevu na kmetiji, kako kmetje pridelujejo travniško krmo. Spoznajo pot pridelave mleka do sira. Paša krav na pašnikih je najboljša krma. Pomen lokalne samooskrbe. Embalaža!

Galerija Priloge Komentarji (0)

povp.ocena:(0)

MLEKASTIČNO FANTASTIČNO

Učenci spoznajo POT BELEGA ZLATA - MLEKA, ki je pomemben vir hrane in zdravja. Na EKOportalu si pogledajo, kako pripraviti okusno čokoladno mleko iz Ljubljanskih mlekarn.  Mleko je super hrana in ima pomembne sestavine, ki jih rabi  naše telo. Recepti z mlekom. Mleko je okusno.

Mleko da krava molznica, ki predstavljajo 35 % vse goveje živine v Sloveniji.  Imamo tudi kozje in ovčje mleko. 

Učenci spoznajo pasme govedi primerne za pridelavo mleka in mesa.

Cika je slovenska avtohtona pasma (samo 0,8%) govedi, primerna za prirejo mleka in mesa.

Boškarin je avtohtono Istrsko govedo, ki se skoti na geografskem območju istrskega polotoka, kvarnerskega območja, kraške planote, Čičerije, Podgrajskega podolja, Brkini. Istrsko govedo je ime dobilo zaradi tradicionalnega načina reje in krmljenja, ko so številni lastniki poleti zaradi pomanjkanja paše živali peljali v gozd, kjer so jedle večinoma liste dreves (boška - gozd, visoko rastlinje). Sedaj temelji osnovna krma živali na voluminozni krmi (paša, slama), ki se prideluje na tem geografskem območju. Vse stopnje prireje istrskega goveda od telitve do zakola morajo potekati na tem območju. 

Učenci spoznajo načine reje krav molznic v Sloveniji, kako kmetje skrbijo za krave, kako travo posušijo, silirajo, naredijo okrogle bale.

Paša je najboljša krma za živali. Spoznajo pašnike na Blegošu, Poreznu in mlečne planine v Zgornjem Posočju. Planine, kjer se še danes odvija mlečna predelava so Tolminske (Krnica Kovačič planina, Lom, Stador - Razor, Polog, Pretovč, Sleme - Medrje), Kobariške (Kuhinja, Kašina, Zaslap, Zaprikraj, Matajur, Za Dupljem), Bovške (Božca, Mangrt, Brdo). 

Naštejejo lokalne pridelovalce mleka in predelovalce mleka - Bogataj, Pri Anžku, Na Rovn, Na Hmenic.

Ogledajo si kmetijo Pri Pustotniku in spoznajo pot belega zlata in predelavo od mleka do sira. Ogledajo si hlev, kmetijsko mehanizacijo, privez, krmo,  mlekarno, molzišče, sirarno. 

Zavedajo se pomena za lokalno samooskrbo z mlekom. Pot od kmetije do potrošnika naj bi bila čim krajša. Slovenija ima dovolj mleka in je z mlekom samooskrbna (130%). Pomen zaposlovanja - ponudba delovnih mest v kraju. 

Loške mlekarne odkupujejo mleko pri kmetih, ga predelujejo in prodajajo v trgovinah Loške zadruge. Velik pomen za samooskrbo imajo tudi Domači kotiček v Loški zadrugi, Domača tržnica  in prodaja na domu. Učenci poznajo mlečne izdelke Loških mlekarn. Spoznajo znak Lokalna kakovost. 

Lokalna samooskrba ohranja kulturno krajino in je okolju prijazno delovanje. 

Učenci raziskujejo EMBALAŽO in se zavedajo problema kopičenja plastike. Zelo stara kanglica pa še vedno služi svojemu namenu. 

Spomnijo se kanglice in se odpravijo na sprehod do bližnje kmetije po mleko. 


Priloge

# Ime datoteke
1 MLEKASTIČNO 2023.pptx

Komentarji